9. martā LZP aicina uz tiešsaistes semināru: Ilgtspējīgas pilsētu izmaiņas

Latvijas Zinātnes padome aicina Jūs šā gada 9. martā plkst. 9:30 – 13:30 uz tiešsaistes (Zoom platforma) informatīvu semināru – darba sanāksmi: Ilgtspējīgas pilsētu izmaiņas: reģionāla darba sanāksme.

Virzība uz ilgtspējīgu pilsētvidi ir būtisks elements, lai sasniegtu Eiropas un globālos ilgtspējības mērķus. Pētniecība un inovācijas spēlē būtisku lomu šajā procesā. Kopīgās programmēšanas iniciatīvas – KPI (Joint Programming Initiative – JPI) URBĀNĀ EIROPA (URBAN EUROPE) ir Eiropas mēroga tematiska platforma stratēģiskas sadarbības attīstīšanai pētniecībā un inovāciju jomā starp Eiropas Savienības dalībvalstīm. Tās mērķis ir veicināt izpratni par šiem procesiem un palielināt kapacitāti pētniecībā, nozaru politikā, uzņēmējdarbībā un sabiedrībā kopumā. Eiropas partnerība Pilsētu izmaiņu veicināšana (European partnership Driving Urban Transitions), kas ir daļa no KPI URBĀNĀ EIROPA (JPI URBAN EUROPE) 2022.-2027. gadiem un ir paredzēta, lai mobilizētu dažādu Eiropas partneru pētnieciskās un cita veida aktivitātes atbilstoši nacionālajām stratēģijām.

Darba sanāksmes mērķis ir:

  • Informēt un sniegt pārskatu par pētniecības un inovāciju atbalsta (finansēšanas) iespējām nacionālā un starptautiskā mērogā ilgtspējīgas pilsētu attīstības jomā;
  • Identificētu un diskutētu par tematiskajām prioritātēm, potenciālo dalībnieku vajadzībām un interesēm, lai iesaistītos KPI URBĀNĀ EIROPA (JPI URBAN EUROPE) un Eiropas partnerībā Pilsētu izmaiņu veicināšana (European partnership Driving Urban Transitions), lai dalība šajos pasākumos un projektos dotu ilgtermiņa ietekmi;
  • Raisītu idejas nākamajām pētniecisko projektu aktivitātēm KPI URBĀNĀ EIROPA (JPI URBAN EUROPE).

Darba sanāksmē tiek aicināti piedalīties zinātnisko institūciju, valsts un pašvaldības iestāžu, biznesa un nevalstisko institūciju un organizāciju pārstāvji.

Sanāksmē būs iespēja uzzināt par nākošajiem projektu konkursiem (uzsaukumiem), dalības nosacījumiem, iespēja apzināt iespējamos sadarbības partnerus !

Eiropas partnerībā Pilsētu izmaiņu veicināšana (European partnership Driving Urban Transitions) piedalās arī Latvija ar savu līdzfinansējumu un Latvijas partneriem būs iespēja piedalīties šajos projektu konkursos!

Pasākuma darba valoda – angļu!

Reģistrācija pasākumam: FILL OUT IN GOOGLE FORM vai iekopējiet zemāk doto saiti savā Interneta pārlūkā: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8qghiIjMFTKsFLtl9eFsw6x-XianfdFsbeFcnBsXzP5xJ-g/viewform?usp=sf_link

Pasākuma ZOOM saite tiks nosūtīta reģistrētajiem dalībniekiem: 07.03.2022

Jūs tiekat aicināti izplatīt šo informāciju savu kolēģu zinātnieku, nevalstisko organizāciju, biznesa organizāciju, valsts un pašvaldību institūciju pārstāvu starpā – visu to, kuri var būt potenciālie URBAN EUROPE projektu partneri !!!

Papildus informācija: Arnis Kokorevičs, arnis.kokorevics@lzp.gov.lv , +371 29473753

Seminārs tiek organizēts H2020 projekta EXPAND II ietvaros, Grants No 857160.