Aicina iesaistīties Latvijas Zinātnes padomes stratēģijas 2021.- 2023. gadam sabiedriskajā apspriešanā

Latvijas Zinātnes padome ir izstrādājusi un nodod sabiedriskai apspriešanai Latvijas Zinātnes padomes (Padome) stratēģijas  2021.- 2023. gadam projektu.  Priekšlikumus un komentārus lūgums sūtīt uz e-pasta adresi mikus.dubickis@lzp.gov.lv līdz 2020.gada 20. novembrim.

 

Padome kā koleģiāla institūcija sākotnēji tika izveidota 1990. gadā, lai demokratizētu zinātniskās darbības vadīšanas sistēmu. 2019. gada 14. oktobrī Ministru kabinets pieņēma Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādāto konceptuālo ziņojumu “Par Latvijas zinātnes politikas ieviešanas sistēmas institucionālo konsolidāciju”, lai uzlabotu zinātnes pārvaldību un ieviestu vienas pieturas aģentūras principu,  kam sekoja grozījumi Zinātniskās darbības likumā, kas noteica jaunu Padomes statusu, sākot ar 2020. gada 1. jūliju, pārveidojot to par Izglītības un zinātnes ministra pārraudzībā esošo tiešās pārvaldes iestādi. Padomes sastāvā ir arī Latvijas zinātnieku ekspertu komisijas. 

Iepriekšējā periodā Padome vairāk koncentrējusies uz zinātnisko projektu starptautiskās ekspetīzes ieviešanu un ikgadēju fundmanetālo un lietišķo zinātnes projektu konkursu organizēšanu, kā arī zinātnes projektu un programmu uzraudzību.  Tagad Padomei, pēc zinātnes programmu koncentrēšanas vienā iestādē,  paredzēti jauni uzdevumi. Padome apvieno gan zinātnes finansētāja funkcijas, gan arī padomdevēja funkcijas zinātnes, tehnoloģiju un inovācijas politikas veidošanā un zinātnes komunikācijā, kā arī starptautiskās sadarbības veidošanā. 

Viens no lielākajiem izaicinājumiem ir panākt, lai Padome kļūtu atpazīstama gan Latvijā, gan ārzemēs, lai celtu Latvijas zinātnes prestižu. Padomei, uzsākot darbu jaunas iestādes formā, ir arī būtiski izaicinājumi, apvienojot divu iestāžu komandas – iepriekšējo Latvijas Zinātnes padomi un Studiju un zinātnes administrāciju. Nepieciešams konsolidēt dažādās iestādēs uzkrāto pieredzi un cilvēkresursus, lai izveidotu efektīvu un kavlificētu vienas pieturas aģentūru zinātnes politikas ieviešanā.