Jaunumi
Aicina pieteikties Baltic Bonus programmas finansējumam

Latvijas Zinātnes padome (LZP) izsludinājusi iesniegumu pieņemšanu Baltic Bonus programmā par Latvijas zinātnieku un uzņēmēju sadarbību pētniecības un inovācijas projektos ar partneriem no Baltijas valstīm un/vai Baltijas jūras reģiona Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm.

Pieteikumus finansējuma saņemšanai aicinātas iesniegt Latvijas zinātniskās institūcijas, kas reģistrētas zinātnisko institūciju reģistrā vai Uzņēmumu reģistrā reģistrētie mikrouzņēmumi, mazie un vidējie uzņēmumi, kuras/i kopā ar sadarbības partneriem no Baltijas valstīm vai Baltijas jūras reģiona ES dalībvalstīm – Zviedrijas, Somijas, Dānijas, Vācijas un/vai Polijas – ir izstrādājušas/i vai īsteno pētniecības projektus.

Maksimālais finansējuma apmērs projektam ir 2500 eiro, ko var saņemt, ja pieteiktajā projektā ir sadarbības partneris vai partneri no Baltijas valstīm. Projektam, kurā ir iesaistīts partneris vai vairāki partneri no Baltijas jūras reģiona ES dalībvalstīm, būs pieejams finansējums 1500 eiro apmērā.

Uz programmas finansējumu pieteicējs var pretendēt par projektu, kas iesniegts un izvērtēts Baltic Bonus programmas nolikumā minētajā projektu konkursā programmā „Apvārsnis 2020” vai programmā “Apvārsnis Eiropa” laikā no 2018. – 2021. gadam un, kura novērtējums sasniedzis konkursā noteiktā kvalitātes sliekšņa vērtību.

Baltic Bonus programmas finansējumu pieteicējiem piešķirs, ievērojot iesniegumu iesniegšanas secību LZP lietvedībā, kā arī Baltic Bonus programmai pieejamā finansējuma apmēru 2022. gada valsts budžetā. Pēc šo finanšu resursu pilnas apguves, LZP pārtrauks iesniegumu pieņemšanu 2022. gadā, par ko paziņos savā mājaslapā.

Detalizētāka informācija par Baltic Bonus programmu pieejama šeit.