Baltic Bonus
BBonus2023

UZMANĪBU!!! 2023.gadā iesniegumu pieņemšana Baltic Bonus programmā ir pārtraukta!

Latvijas Zinātnes padome (LZP) izsludinājusi iesniegumu pieņemšanu Baltic Bonus programmā par Latvijas zinātnieku starptautisko sadarbību zinātnē un inovācijā ar ārvalstu zinātniekiem, tai skaitā starp Baltijas valstu (Igaunija un/vai Lietuva) zinātniekiem.

Pieteikumus finansējuma saņemšanai aicinātas iesniegt Latvijas zinātniskās institūcijas, kas reģistrētas zinātnisko institūciju reģistrā vai Uzņēmumu reģistrā reģistrētie mikrouzņēmumi, mazie un vidējie uzņēmumi.

Uz programmas finansējumu pieteicējs var pretendēt par projektu, kas iesniegts un izvērtēts Baltic Bonus programmas nolikumā minētajā projektu konkursā pamatprogrammā „Apvārsnis 2020” vai pamatprogrammā “Apvārsnis Eiropa” laikā no 2020. – 2023. gadam un, kura novērtējums ir pārsniedzis attiecīgajā konkursā noteiktā kvalitātes sliekšņa vērtību.

Baltic Bonus programmas finansējumu pieteicējiem piešķirs, ievērojot iesniegumu iesniegšanas secību LZP lietvedībā, kā arī Baltic Bonus programmai pieejamā finansējuma apmēru 2023. gada valsts budžetā. Pēc šo finanšu resursu pilnas apguves, LZP pārtrauks iesniegumu pieņemšanu 2023. gadā, par ko paziņos savā mājaslapā.

Detalizētāka informācija par Baltic Bonus programmu pieejama šeit