Aicinājums izveidot šķirkļus Latvijas Nacionālajā enciklopēdijā

Latvijas Zinātnes padome (LZP) informē, ka Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) ir ierosinājusi ideju par valsts finansēto pētījumu rezultātu plašāku komunicēšanu, piedāvājot  izveidot šķirkli Latvijas Nacionālajā enciklopēdijā saistībā ar projekta tēmu.

Ņemot vērā, ka Nacionālā enciklopēdija ir kvalitatīvs, augošs un perspektīvs resurss, savstarpēji sadarbojoties, nepieciešams veicināt tā attīstību. Tāpēc LZP aicina visus projektu īstenotājus sabiedrības informēšanas nolūkā sagatavot vienu šķirkli (populārzinātnisku publikāciju) Nacionālās enciklopēdijas vajadzībām. Šķirkļa tēmas izvēle notiek sarunās ar Nacionālās enciklopēdijas redakciju. Lūdzam sazināties ar galveno redaktoru Valteru Ščerbinski, zvanot uz t.nr. 29109520 vai rakstot uz valters.scerbinskis@lnb.lv.

Pēc tēmas saskaņošanas un apstiprināšanas autoriem noteiktā termiņā jāsagatavo šķirklis saskaņā ar Nacionālās enciklopēdijas izveidoto metodiku, kā arī tekstu sagatavošanas, rediģēšanas un publicēšanas sistēmu, sadarbojoties ar attiecīgās tēmas Nacionālās enciklopēdijas redaktoru.

Zināmai daļai potenciālo šķirkļu autoru ar Latvijas Nacionālās enciklopēdijas redakciju jau ir izveidojusies laba sadarbība, tādēļ aicinām iesaistīties šajā iniciatīvā, kurai ir potenciāls turpināt attīstīt un radīt kvalitatīvu, kvantitatīvu un populārzinātniskā formā izteiktu informatīvo pienesumu. LNB ir apņēmusies no savas puses darīt visu, lai attiecīgo tekstu popularizētu un ar to iepazīstinātu sabiedrību.

Ja nepieciešams LZP atbalsts, lūdzam rakstīt LZP Ekspertīzes un analītikas nodaļas ekspertam Valteram Vētram uz valters.vetra@lzp.gov.lv.