Jaunumi
Aicinām darbā vecāko ekspertu klimata, vides un enerģētikas jomā Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas pamatprogrammas Apvārsnis Eiropa Nacionālajā kontaktpunktā

Latvijas Zinātnes padome aicina darbā vecāko ekspertu klimata, vides un enerģētikas jomā Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas pamatprogrammas Apvārsnis Eiropa Nacionālajā kontaktpunktā. (1 amata vieta uz noteiktu laiku – līdz 1,5 gadiem).

Vakantā amata mērķis ir nodrošināt atbalsta pakalpojumus nacionālā līmenī, informējot potenciālos projektu pieteicējus par programmas Apvārsnis Eiropa apakšprogrammām: „Klimats, enerģētika un mobilitāte”, „Pārtika, bioekonomika, dabas resursi, lauksaimniecība un vide” un „Kopīgais pētniecības centrs”.

Par Tevi:

 • Tev ir zināšanas par Latvijas zinātnes sistēmu un programmu Apvārsnis Eiropa;
 • Tev ir izpratne par programmas Apvārsnis Eiropa projektu izstrādi un īstenošanu;
 • Tev ir angļu valodas zināšanas vismaz B2 līmenī;
 • Tev ir maģistra grāds, vēlams doktora grāds, inženierzinātnēs vai dabas zinātnēs.

Tavi pienākumi:

 • Nodrošināt informācijas apmaiņu ar zinātnes sabiedrību par Apvārsnis Eiropa apakšprogrammām;
 • Sniegt konsultācijas par pieteikumu sagatavošanu programmas Apvārsnis Eiropa apakšprogrammās, ar to saistītajām tematiskajām un horizontālajām prioritātēm;
 • Uzturēt attiecīgo apakšprogrammu pieteicēju datu bāzi;
 • Ņemt dalību un organizēt informācijas dienas par Apvārsnis Eiropa apakšprogrammām;
 • Iesaistīties programmas Apvārsnis Eiropa kontaktpunkta sadarbības projektos;
 • Veikt ārvalstu ekspertu atlasi projektu pieteikumu zinātniskajai izvērtēšanai 1.1.1.2. pasākuma ietvaros.

No Tevis sagaidām:

 • Teicamas komunikācijas un sadarbības prasmes, precizitāti un atbildības sajūtu;
 • Spēju efektīvi plānot un organizēt savu darbu, iekļauties noteiktos termiņos dinamiskā darba vidē;
 • Izcilas analītiskās prasmes.

Mēs piedāvājam:

 • Iespēju piedalīties zinātnes starptautiskos procesos;
 • Atbildīgu, interesantu un izaicinājumiem pilnu darbu;
 • Atbilstošu atalgojumu (līdz 1382 eiro) un sociālās garantijas.
 • Veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika.

Pieteikumus ar CV sūtīt uz pasts@lzp.gov.lv līdz 2022.gada 19.augustam.