Aicinām pieteikties konkursā uz Latvijas Zinātnes padomes direktora amatu

Trešdien, 19. janvārī, Valsts kanceleja izsludinājusi atklātu konkursu uz Latvijas Zinātnes padomes (LZP) direktora amatu. Pretendenti aicināti iesniegt pieteikumus elektroniski līdz 2. februārim.

Galvenās pretendentiem izvirzītās prasības ir šādas: nevainojama reputācija, zinātniskais doktora grāds, kā arī vismaz trīs gadu nepārtraukta pieredze zinātniskas institūcijas, tai skaitā augstskolas, vadītāja vai struktūrvienības vadītāja amatā. Tāpat vadības pieredze var būt gūta pētniecības un attīstības projekta (kopējais projekta finansējums nav mazāks par 1 milj. euro) vadītāja amatā vai pēdējo piecu gadu laikā LZP līdzvērtīgas organizācijas vadītāja vai citā vadošā amatā zinātnes pētniecības un inovāciju jomā ar vismaz pieciem padotajiem darbiniekiem.

Pretendentiem jābūt arī ar pieredzi privātā un/vai publiskā finansējuma piesaistē, tostarp pētniecības un inovācijas projektiem. Nepieciešama pieredze arī pētniecības un attīstības iniciatīvu, programmu vai projektu izstrādāšanā un īstenošanā vai vadīšanā. Tāpat no pretendentiem tiek sagaidīta zinātniskās vai pētnieciskās pārstāvniecības pieredze starptautiskā līmenī, piemēram, ekspertu grupās, starptautiskās nozaru organizācijās, projektu vērtēšanas paneļos u. tml.

Lai pretendētu uz LZP direktora amatu, pretendentiem jābūt arī ar zināšanām par valsts pārvaldes darbības principiem, par Latvijas zinātnes tehnoloģiju attīstību un inovāciju sistēmu, tostarp par Latvijas zinātnes sistēmu un Eiropas Pētniecības telpu. Tāpat ir jābūt izpratnei par zinātnes nozares normatīvajiem aktiem.

Pretendentu angļu valodas zināšanām jābūt C1 līmenī atbilstoši Eiropas kopīgajām nostādnēm valodu apguvei. No pretendentiem tiek sagaidītas teicamas stratēģiskās plānošanas, sadarbības, komunikācijas un prezentācijas prasmes. Veiksmīga pārmaiņu vadības pieredze tiks uzskatīta par priekšrocību. Amata kandidātiem nepieciešams sadarbspējīgs sertifikāts, kas apliecina vakcināciju pret Covid-19 vai Covid-19 izslimošanas faktu.

Pretendentu atlase notiks trīs kārtās. Pirmās kārtas laikā konkursa komisija izvērtēs iesniegtos dokumentus un pretendentu atbilstību obligātajām prasībām. Konkursa otrajā kārtā pretendenti konkursa komisijai skaidros savu motivāciju ieņemt šo amatu, atbildēs uz komisijas jautājumiem un izklāstīs savu stratēģisko redzējumu par LZP kā efektīvas pētniecības institūcijas nostiprināšanos Latvijā, tās prioritātēm un attīstību. Savukārt konkursa trešajā kārtā tiks pārbaudītas pretendentu vadības kompetences: stratēģiskais redzējums, pārmaiņu vadīšana, darbinieku motivēšana un attīstīšana, orientācija uz rezultātu sasniegšanu un orientācija uz attīstību.

Konkursa noslēgumā visaugstāko novērtējumu guvušais pretendents tiks virzīts Ministru kabinetam iecelšanai amatā. Ieņemot amatu, nākamais LZP direktors saņems mēnešalgu 2264 euro apmērā (pirms nodokļu nomaksas), motivējošu bonusu sistēmu atbilstoši sasniegtajiem darba rezultātiem un iespēju izmantot savas zināšanas un pieredzi, lai stiprinātu vienotu zinātnes politikas ieviešanu Latvijā.

Konkursa sludinājums publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un tiks publicēts Nodarbinātības valsts aģentūras CV/Vakanču portālā, MK tīmekļvietnē un sociālajos tīklos.

Konkursa pretendentu vērtēšanas komisiju vada Valsts kancelejas direktors Jānis Citskovskis, tās sastāvā ir Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre Līga Lejiņa, Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietnieks, Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktors Dmitrijs Stepanovs, Latvijas Rektoru padomes priekšsēdētāja Rūta Muktupāvela un Latvijas Jauno zinātnieku apvienības biedrs, Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes Fizikas nodaļas vadītājs, pētnieks Guntars Kitenbergs. Tāpat pretendentu vērtēšanā par neatkarīgiem novērotājiem uzaicināti Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents Ivars Kalviņš un Ekonomikas ministrijas Inovācijas departamenta Inovācijas politikas nodaļas vadītājs Mārtiņš Jansons.