Apvārsnis Eiropa
Aizvadīts Baltijas Nacionālo kontaktpunktu seminārs

22.-23.augustā Jūrmalā aizvadīts Baltijas valstu Nacionālo kontaktpunktu sadarbības seminārs. Semināra mērķis bija veicināt un stiprināt savstarpējo sadarbību. Katru valsti pārstāvēja 10 delegāti no ES zinātnes un pētniecības programmas Apvārsnis Eiropa (2021.-2027) Nacionālajiem kontaktpunktiem un ar tiem cieši saistīti kolēģi.

Darba programmā bija gan dažādas aktivitātes, lai labāk iepazītu kolēģus, gan vairākas aktivitātes, lai apmainītos ar labās prakses piemēriem, gan informatīvi izglītojošas aktivitātes.

Centrālais notikums bija darbs darba grupās, kurās notika pieredzes apmaiņa par šādām tematikām:

  • Nacionālo kontaktpunktu prasmju uzlabošana;
  • Sadarbība valsts iekšienē programmas Apvārsnis Eiropa;
  • Sadarbība ar klientiem;
  • Sinerģijas ar citām Eiropas Savienības programmām;
  • Pasākumu organizēšana.

Tāpat, katras valsts pārstāvis prezentēja savu Nacionālo kontaktpunktu, sistēmu, struktūru, atbildības jomas utt.,

Latvijas Zinātnes padomes direktore Lauma Muižniece iepazīstināja ar misiju “SEA 2030”, kā arī pie mums viesojās jaunuzņēmums Fermentful, kas ir iesaistījies ES zinātnes un pētniecības programmas Eiropas inovāciju un tehnoloģiju institūta EIT climate KIC Accelerator, kā arī pašlaik ir dalībnieki EIT Food FAN Accelerator Helsinkos.

Šādi semināri norisinās no 2018.gada, kad semināru pirmo reizi organizēja Lietuvas kolēģi, gadu vēlāk to izdarīja Igaunijas kolēģi, un COVID-19 situācijai uzlabojoties 2022.gadā kārta bija pienākusi Lavījās Nacionālajam kontaktpunktam. Plānots, ka nākamgad seminārs norisināsies Lietuvā.

1.1.1. specifiskā atbalsta mērķis “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā”

1.1.1.5. pasākums “Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās” – 1.kārta Projekts “Atbalsts starptautiskās