Jaunumi
Aizvadīts pieredzes apmaiņas seminārs Islandē

No 1. līdz 2.septembrim Latvijas Zinātnes padomes (LZP) delegācija devās uz Islandi, lai piedalītos Islandes Pētniecības centra (RANNIS), Islandes Augstākās izglītības, pētniecības un inovāciju ministrijas un LZP organizētā zinātnes politikas veidošanas un ieviešanas seminārā, kas tiek organizēts EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu programmas “Pētniecība un izglītība” Divpusējā sadarbības fonda ietvaros.

Semināra mērķis bija veidot ilgtspējīgu sadarbību, abpusēju mācīšanos un pieredzes apmaiņu starp Islandes Pētniecības centru, Islandes Augstākās izglītības, pētniecības un inovāciju ministriju, Latvijas Zinātnes padomi un Latvijas Izglītības un zinātnes ministriju zinātnes politikas veidošanas un ieviešanas jomā.

Seminārs tika iesākts ar Rannis biroja apskati, tam sekoja LZP direktores Laumas Muižnieces prezentācija par Latvijas Zinātnes padomi, tās struktūru, funkcijām un darbības virzieniem. Turpinājumā viesi no Islandes Augstākās izglītības, pētniecības un inovāciju ministrijas pievienojās sarunai par Islandes zinātnes politiku, pētniecības tematisko prioritāšu izvēli reģionālajā un nacionālajā līmenī, politikas galvenajiem sniegumiem un mērījumu indikatoriem, starpinstitucionālo sadarbību Islandē starp politikas veidotājiem un politikas ieviesējiem stratēģiskā un operacionālā līmenī.

Dienas otrajā pusē sekoja Rannis direktora Ágúst Hjörtur Ingþórsson prezentācija, kurā bija pārskats par Rannis struktūru, ieviešanas aktivitātēm, funkciju sadalījumu starp struktūrvienībām un sinerģiju starp tām, galvenajiem izpildes indikatoriem, attīstības stratēģiju un tās mērķiem, starptautisko sadarbību (HE, EEZ/N finanšu instruments utml.), sadarbības modeli starp Rannis un augstākās izglītības un pētniecības institūcijām, starpinstitucionālo sadarbība Islandē, pētniecības rezultātu komercializāciju un atbalstu pētniekiem. Pēc prezentācijas sekoja diskusija un sarunas par labās prakses piemēriem un dažādu prakšu ieviešanu abās valstīs.

Semināra ietvaros tika apmeklēta  Islandes Universitāte, kur Starptautiskās sadarbības departaments prezentēja universitātes pieeju ārvalstu projektu piesaistē un administrēšanā, iekšējo projektu vadīšanā, atbalstu saviem pētniekiem un studentiem. Turpinājumā vizīte Groska, kur notika tikšsanās ar Islandes tehnoloģiju pārneses centra Auðna vadītāju, viņa prezentēja centra aktivitātes, mērķus un sadarbību ar Rannis. Noslēgumā vizītes dalībniekiem bija iespēja pievienoties Islandes bezpeļņas organizācijas Klak veidotam pasākumam jaunuzņēmumiem. Klak iestādi pārvalda Islandes Universitāte, Reikjavikas Universitāte, IT uzņēmums Origo, Biznesa Inovāciju fonds un Zviedrijas Rūpniecības asociācija.

Pēc vizītes iegūtās atziņas un potenciāli pārņemamie labās prakses piemēri tiks apkopoti un izstrādātas rekomendācijas turpmākai Latvijas Zinātnes padomes darbības uzlabošanai.

LZP projekts “EEZ un Baltijas valstu kopīgās sadarbības platformas pētniecības administratoriem stiprināšana” tiek finansēts no Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu programmas “Izglītība un pētniecības” Divpusējās sadarbības fonda līdzekļiem.