FLPP Jaunumi
Aktuāla informācija par FLPP 2021. gada atklāto konkursu

Latvijas Zinātnes padome (LZP) aicina līdz 2021. gada 5. augustam, atbilstoši Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu (FLPP) konkursa nolikuma 20. punktam, Nacionālajā zinātniskās darbības informācijas sistēmā (NZDIS) iesniegt (saglabājot projekta iesnieguma melnrakstu) vispārīgo informāciju par projektu:

– attiecīgā projekta iesnieguma numuru;

– projekta kopsavilkuma melnrakstu;

– projekta zinātnes nozari (ne vairāk par 3);

– septiņus atslēgas vārdus.

LZP atgādina, ka projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 2021. gada 6. septembris, projekta iesniegums ir jāaizpilda un jāiesniedz NZDIS. Vairāk informācijas par konkursu pieejama šeit, vienlaikus iesakām iepazīties ar:

– Konkursa nolikums, projekta iesnieguma veidlapas un cita dokumentācija pieejama šeit.

– Ieraksts no projektu iesniedzēju semināra pieejams šeit.

Ja ir jautājumi par projektu iesniegumu aizpildīšanu, aicinām rakstīt uz elektroniskā pasta adresi: flpp@lzp.gov.lv.

LZP pateicas zinātniekiem un zinātniskajām institūcijām par interesi piedalīties Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 2021. gada atklātajā konkursā un vēl veiksmīgu projektu iesniegšanu!