Latvijas Zinātnes padome (LZP) 2018. gada 28. jūnijā ar lēmumu Nr. 29-1-1 apstiprināja 2018. gada otrā fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu konkursa nolikumu (nolikums).

Nolikumā un tā pielikumos veiktas izmaiņas, salīdzinot ar 2018. gada pirmo konkursu. Galvenās no tām:

konkursa kopējais finansējums ir 8 539 000 EUR, tai skaitā 5% administratīvajām izmaksām;

projektu īstenošanas periods ir divi gadi;

ja zinātniskā institūcija ir atzīta par atbilstošu pētniecības organizācijas (PO) statusam pirmajā konkursā, otrajā konkursā nav jāiesniedz dokumenti par atbilstību PO;

projekta budžets detalizēti jāaizpilda tikai par atlīdzību (par abiem projekta īstenošanas gadiem), savukārt pārējās sadaļas jāaizpilda tikai par diviem gadiem kopumā;

projekta kopsavilkums un pamatojums par atbilstību prioritārajiem virzieniem jāaizpilda atsevišķi;

projekta īstenošana jāuzsāk un līgums par projekta īstenošanu jāslēdz ne vēlāk kā 2018. gada decembrī;

nav jāiesniedz vidusposma pārskats par projektu īstenošanu.

2018. gada otrais projektu konkurss tiks izsludināts pēc pirmā konkursa rezultātu paziņošanas.

 

Pedējā atjaunošana 2-07-2018