Jaunumi
petit

Ministru kabinets 20. jūnijā apstiprināja Latvijas Zinātnes padomes (LZP) maksas pakalpojumu cenrādi. Tas izveidots ar mērķi, lai noteiktu LZP sniegto maksas pakalpojumu cenu zinātniskās ekspertīzes veikšanai publiskā un privātā sektora vajadzībām.

Saskaņā ar cenrādi vienas ekspertīzes atzinuma maksa ir no 235 euro līdz 1090 euro, cena atkarīga no projekta apjoma un tā kopējās summas. Zinātniskās ekspertīzes apmaksa tiks veikta tajās programmās un projektos, kurus neadministrē LZP. Tātad maksa no personas par zinātniskās ekspertīzes pakalpojuma sniegšanu netiks pieprasīta, ja finansējums zinātniskās ekspertīzes veikšanai ir paredzēts LZP saskaņā ar  gadskārtējā valsts budžeta likumu vai finansējums zinātniskās ekspertīzes veikšanai ir paredzēts saskaņā ar starptautiskās sadarbības vai Eiropas Savienības fondu programmām un projektiem.

LZP ieskatā šādi tiks veicināti ekspertīzē balstīti lēmumi, kas nepieciešami gan biznesa attīstībai, jauniem darījumiem un inovāciju ieviešanai.

Atgādinām, ka viena no LZP funkcijām ir nodrošināt zinātniskās ekspertīzes publiskā un privātā sektora vajadzībām. LZP atbilstoši konkrētā pētījumu projekta mērķim un tematikai piesaista attiecīgās jomas ekspertus. Līdz šim LZP ir nodrošinājusi zinātnisko ekspertīzi tās pārziņā esošo pētniecības programmu projektiem, tai skaitā:

  • pēcdoktorantūras programmas projektiem,
  • fundamentālo un lietišķo pētījumu projektiem,
  • valsts pētījumu programmu projektiem,
  • Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021.gada perioda programmas "Pētniecība un izglītība" aktivitātes "Baltijas pētniecības programma" projektiem,
  • divpusējās un trīspusējās starptautiskās sadarbības projektiem.

Piemēram, pērn 2022.gadā LZP organizēja zinātnisko ekspertīzi 900 pētījumu projektiem, piesaistot vairāk nekā 1700 ekspertu.

MK noteikumi (ar cenrādi)