Apvārsnis Eiropa
Apvārsnis Eiropa konkursi tematikā “Klimats, enerģētika un mobilitāte”

28.aprīlī atvērti vairāki konkursi zinātnes un inovāciju programmas Apvārsnis Eiropa 5.klasterī  “Klimats, enerģētika un mobilitāte”.

Projekti finansējuma saņemšanai projekti tiks atlasīti viena posma (signle-stage) vērtēšanā. Plašāku informāciju par konkursiem, termiņiem un vērtēšanas posmiem skatiet tālāk esošajā tabulā:

Call Ref Topic (Number) Type of action Budget available
(€ million)
Deadline
 HORIZON-CL5-2022-D4-01 Energy (5) HORIZON-IA
HORIZON-RIA
54 06/09/2022
HORIZON-CL5-2022-D2-01 Energy/Transport (11) (Batteries Partnership) HORIZON-CSA
HORIZON-IA
HORIZON-RIA
138 06/09/2022
HORIZON-CL5-2022-D6-02 Transport (7) HORIZON-IA
HORIZON-RIA
91 06/09/2022
    TOTAL 283  

Enerģētikas un mobilitātes projektiem pieejami 283 miljoni eiro.  Iesniegšanas termiņš 2022.gada 6.septembris.

Noderīgi:

Finansēšanas iespējas programmā “Apvārsnis Eiropa” ir izklāstītas daudzgadu dokumentā Climate, Energy and Mobility darba programma.

Visa informācija par finansējumu un informācija par pieteikšanos ir atrodama vietnē Funding and Tenders portal.

Rokasgrāmata par procedūrām no pieteikuma iesniegšanas līdz projekta pārvaldībai.  Online Manual

Horizon Europe Programme Guide sniedz detalizētus norādījumus par programmas “Apvārsnis Eiropa” struktūru, budžetu un politiskajām prioritātēm.

Funding & Tenders Portal FAQ rodiet atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par pieteikumu iesniegšanu, vērtēšanu un grantu pārvaldību.

Papildus informācija:

Zane Zondaka

Apvārsnis Eiropa Nacionālā kontaktpunkta vecākā eksperte

+371 29186382

zane.zondaka@lzp.gov.lv