Apvārsnis Eiropa
Apvārsnis Eiropa Nacionālais kontaktpunkts aicina piedalīties aptaujā

Latvijas Zinātnes padomes Apvārsnis Eiropa Nacionālais kontaktpunkts (NKP) aicina zinātnisko organizāciju, augstskolu, nevalstisko, privāto un publisko iestāžu pārstāvjus piedalīties īsā aptaujā par NKP 2021.gadā rīkoto publisko pasākumu kvalitāti un potenciālo Apvārsnis Eiropa projektu pateicēju un projektu īstenotāju vēlmēm 2022.gadā, aicinot tam atvēlēt 2 minūtes laika.

Kvalitātes uzlabošanas nolūkos vēlamies uzklausīt Jūsu vērtējumu par publiski rīkotajiem pasākumiem 2021.gadā, kad NKP vēl bija Valsts Izglītības attīstības aģentūras sastāvā. Jums šādā veidā ir iespēja paust viedokli par apmierinātību ar NKP rīkotajiem pasākumiem un dažādiem to organizatoriskajiem aspektiem, kā arī vēlamies uzklausīt Jūsu vēlmes, interesi un vajadzības saistībā ar 2022.gada Nacionālā kontaktpunkta publiskajiem pasākumiem, lai varam plānot un organizēt savu darbu atbilstoši Apvārsnis Eiropa projektu pieteicēju un īstenotāju pieprasījumam.

Anketa paredzēta arī tiem, kuri nav 2021.gadā apmeklējuši nevienu NKP rīkoto pasākumu, tādā gadījumā labprāt uzklausīsim Jūsu vēlmes saistībā ar 2022.gada publiskajiem pasākumiem, vebināriem un apmācībām.

Anketa atrodama: https://forms.gle/burTugwZL6itNeWj8

Lūgums anketu aizpildīt līdz 18.februārim.