Apvārsnis Eiropa
Latvijas Zinātnes padomes Apvārsnis Eiropa Nacionālā kontaktpunkts 1. martā laipni aicina uz semināru “Dažādība kā Eiropas spēks: Apvārsnis Eiropa perspektīvās

Latvijas Zinātnes padomes Apvārsnis Eiropa Nacionālais kontaktpunkts 1. martā aicina uz semināru “Dažādība kā Eiropas spēks: Apvārsnis Eiropa perspektīvās”, kas norisināsies Vidzemes Inovāciju nedēļas 2024 ietvaros.

Uz semināru aicināti dažādu organizāciju pārstāvji, tostarp lielu un mazu uzņēmumu, pašvaldības un valsts iestāžu, universitāšu un pētniecības centru, nevalstisko organizāciju pārstāvji, kam ir interese par pētniecības un inovāciju programmu Apvārsnis Eiropa. Šī ir iespēja klātienē uzzināt par programmas piedāvātajām starptautisko projektu iespējām, nodibināt kontaktus ar nacionālā kontaktpunkta ekspertiem un saņemt atbildes uz jautājumiem. 

 • Kad notiks? 1. martā no plkst. 11:00 līdz 14:00 
 • Norises vieta: Cēsis, Kosmosa izziņas centrs, Cīrulīšu iela 63

Aicinām reģistrēties līdz 29. februārim

Reģistrācijas saite  

PROGRAMMA

11:00 - 11:15 Ierašanas un kafija

 • 11:15 - 11:30 Ieskats ES pētniecības un inovāciju programmā "Apvārsnis Eiropa"

Prezentācija par "Apvārsnis Eiropa" programmu un Nacionālo kontaktpunktu.

 • 11:30 - 11:45 Par programmu Marijas Sklodovskas Kirī aktivitātēm 

Visaptverošs pārskats par apmācību un mobilitātes programmu Marijas Sklodovskas Kirī aktivitātes (MSCA). Būs iespēja uzzināt  pamata informāciju par programmu: pieciem dažādiem konkursiem, to mērķgrupām, būtību, programmas galvenajām iezīmēm un finansēšanas modeli.

 • 11:45 - 11:50 Ieskats Pētniecības Infrastruktūras

Visaptverošs pārskats par Pētniecības Infrastruktūras programmas konkursiem. Būs iespēja uzzināt  pamata informāciju par programmu: pieciem dažādiem konkursiem, to mērķgrupām, būtību, programmas galvenajām iezīmēm un finansēšanas modeli

 • 11:50 – 12:10 Ieskats 3. pīlārā (Eiropas Inovācijas padome, Eiropas Inovāciju ekosistēmas un Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts) 

Visaptverošs pārskats par 3 galvenajām 3. pīlāra programmām: Eiropas Inovāciju padome (EIC), Eiropas Inovāciju ekosistēmas (EIE), un Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (EIT). Būs iespēja uzzināt  pamata informāciju par programmām: pieciem konkursa nosacījumiem, to mērķgrupam, būtību, programmas galvenajām iezīmēm un finansēšanas modeli. 

 • 12:10 - 12:25 Eiropas Partnerības Innovative SMEs/Eurostars 

Mazo un vidējo uzņēmumu R&D projektu iesniegšanas un valsts budžeta finansējuma saņemšanas iespējas Eiropas Partnerībā Innovative SMEs.

 • 12:25 - 12:40 Latvijas Tehnoloģiskā centra atbalsta aktivitātes MVU

Eiropas Biznesa atbalsta tīkls Latvijā (EEN Latvia), EENergy granti energoefektivitātes palielināšanai, STARRISE projekta ideju atbalsts  risinājumiem loģistikas un pārtikas sektoros , Prototipēšanas laboratorija un Tech-Turisma pakalpojumi u.c. iniciatīvas.

 • 12:40 - 12:55 Ieskats 1. klasterī (Veselība) 

Prezentācija par Apvārsnis Eiropa 1. klastera “Veselība” aktualitātēm.

 • 12:55 - 13:10 Ieskats 2. klasterī (Kultūra, Jaunrade un iekļaujoša sabiedrība)  

Prezentācija par Apvārsnis Eiropa 2. klastera “Kultūra, Jaunrade un iekļaujoša sabiedrība” aktualitātēm.

 • 13:10 - 13:25 Ieskats 4. klasterī (Digitālā joma, rūpniecība un kosmoss) (Jūlija)

Prezentācija par Apvārsnis Eiropa 4. klastera “Digitālā joma, rūpniecība un kosmoss” aktualitātēm.

 • 13:25 - 13:45 Ieskats 5. un 6. klasterī (Klimats, enerģētika un mobilitāte & Pārtika, bioekonomika, dabas resursi, lauksaimniecība un vide) 

Prezentācija par Apvārsnis Eiropa 5. klastera "Klimats, enerģētika un mobilitāte" un 6. klastera “Dabas resursi, bioekonomika, pārtika” aktualitātēm.

13:45 - 15:00 Kafija un tīklošanas 

 

Papildu informācija: