Apvārsnis Eiropa
Atgādinājums piedalīties Eiropas Inovācijas iepirkuma konkursā

Eiropas Inovācijas iepirkumu balva (EUIPA  –The European Innovation Procurement Awards) ir viena no Eiropas Inovāciju Padomes (turpmāk – EIC) balvām, kas piešķirta saskaņā ar ES pētniecības un inovācijas pamatprogrammu Apvārsnis Eiropa. Balvu pārvalda Eiropas Inovācijas padome un MVU izpildaģentūra, un uzvarētāji tiek izvēlēti pēc novērtējuma, ko veikušas neatkarīgu ekspertu augsta līmeņa žūrijas.

Konkursā kopumā tiks pasniegtas sešas balvas trīs kategorijās:

  • Inovācijas iepirkuma stratēģija;
  • Sabiedrības problēmu risināšana;
  • Iepirkuma vadības kategorija.

Katrā kategorijā uzvarētājs tiks apbalvots ar 75 000 eiro un viens favorīts ar 25 000 eiro.

Uzvarētāju un favorītu apbalvošanas kritēriji ir atrodami balvu lapā.

Konkursā var piedalīties ikviens publisks un privāts pircējs, fiziskas un juridiskas personas, kas atrodas kādā no ES dalībvalstīm vai pamatprogrammas Apvārsnis Eiropa asociētajām valstīm. Piešķirtajai iepirkuma praksei ir jānotiek arī šajās valstīs.

! Attiecībā uz inovācijas iepirkuma stratēģiju un kategoriju “Sabiedrības problēmu risināšana” piešķirtajai iepirkuma praksei ir jāattiecas uz pabeigtām vai notiekošām iniciatīvām, kas sāktas pēc 2018. gada 1. janvāra.

Konkursa noteikumos ir sīkāk aprakstīti dalības nosacījumi.

Konkursam var pieteikties līdz 2022. gada 22. jūnijam (plkst. 17:00 CET).

Vairāk informācijas: The European Innovation Procurement Awards (europa.eu)

Kontakti: EISMEA-EUIPAWARDS@ec.europa.eu / marija.plotniece@lzp.gov.lv