Apvārsnis Eiropa Jaunumi
The Marie Skłodowska-Curie Actions announce €1.25 billion to support cutting-edge research | Marie Skłodowska-Curie Actions (europa.eu)

Informējam, ka ar 23. aprīli atvērti Apvārsnis Eiropa 2024. gada Marijas Sklodovskas-Kirī darbību (MSCA) pēcdoktorantūras stipendiju (Postdoctoral Fellowships (PF)) un līdzfinasējuma COFUND uzsaukumi.

Kopumā ES finansējums Marijas Sklodovskas-Kirī darbību ietvaros 2024. gadā pārsniegs 1.25 miljardus eiro un sniegs atbalstu aptuveni 10,000 talantīgiem pētniekiem no visas pasaules dažādos pētniecības karjeras posmos.

Marijas Sklodovskas-Kirī pēcdoktorantūras stipendijas (MSCA PF)

  • Uzsaukuma identifikācijas numurs: HORIZON-MSCA-2024-PF-01
  • Iesniegšana: No 2024. gada 23. aprīļa līdz 2024. gada 11. septembrim
  • Plānotais budžets: 417.18 miljoni eiro, no kuriem 354.60 miljoni eiro paredzēti Eiropas stipendijām un 62.58 miljoni eiro Globālajām stipendijām.

Mērķis: Konkurss paredzēts pētniekiem ar ne vairāk kā pilnu astoņu gadu pieredzi pētniecībā pēc doktora grāda iegūšanas, lai ar starptautisku, starpdisciplināru un starpnozaru apmācību palīdzību veicinātu to radošo potenciālu. Atkarībā no stipendijas veida, oriģinālais un personalizētais pētniecības un inovāciju projekts var tikt īstenots gan kādā no ES dalībvalstīm vai Apvārsnis Eiropa asociētajām valstīm (Eiropas pēcdoktorantūras stipendijas), gan arī neasociētā Trešajā valstī (Globālās pēcdoktorantūras stipendijas).

Noderīga informācija:

Marijas Sklodovskas-Kirī līdzfinansējuma darbība (MSCA COFUND)

  • Uzsaukuma identifikācijas numurs: HORIZON-MSCA-2024-COFUND-01
  • Iesniegšana: No 2024. gada 23. aprīļa līdz 2024. gada 26. septembrim
  • Plānotais budžets: 104.80 miljoni eiro

Mērķis: Līdzfinansēt doktorantūras un pēcdoktorantūras programmas, tādējādi veicinot talantu piesaisti organizācijām, kas programmas piedāvā, kā arī to pētniecības un inovācijas kapacitāti. Pieteikumu iesniedz viena organizācija ES dalībvalstī vai Apvārsnis Eiropa asociētajā valstī, bet projektā papildus var iekļaut partnerus, kā piemēram, valdības struktūras, reģionālas iestādes, finansēšanas aģentūras, universitātes, pētniecības organizācijas, uzņēmumus. COFUND projekti var izpausties kā:

  1. Doktorantūras programmas: piedāvājot doktorantiem pētniecības apmācības, lai attīstītu un paplašinātu viņu prasmes un kompetences, novedot līdz doktora grāda iegūšanai
  2. Pēcdoktorantūras programmas: finansējot individuālu, daudzsološu pētnieku apmācību un karjeras attīstību pēcdoktorantūras fāzē

ES ieguldījumu var izmantot atalgojuma, mobilitātes, ģimenes, pētniecības, apmācības un sadarbības izmaksām, kā arī pārvaldības un netiešajām izmaksām. Atsevišķas izmaksu sadaļas var pilnībā vai daļēji finansēt no citiem resursiem. Izmaksu nosacījumus sīkāk skatīt MSCA Darba programmas 131. lpp.

Noderīga informācija: