Apvārsnis Eiropa
Atvērti Eiropas Pētniecības padomes Starting grant un Synergy grant projektu konkursi

Eiropas Pētniecības padome (European Research Council, ERC) jūlijā atvērusi divus 2023.gada darba programmas grantu konkursus. Eiropas Pētniecības padomes mērķis ir nodrošināt pievilcīgu, ilgtermiņa finansējumu atbalstot izcilus galvenos pētniekus ar komandām, lai veiktu revolucionāru augsta ieguvuma/augsta riska pētījumu. Eiropas Pētniecības padomes budžets no 2021. līdz 2027. gadam ir vairāk nekā 16 miljardi eiro programmā Apvārsnis Eiropa.

2022.gada 12.jūlijā atvērts Starting grant konkurss, kura  pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2022.gada 25.oktobris.  Konkursam var pieteikties zinātnieki, kuriem pēc doktora grāda iegūšanas ir pagājuši minimums 2 gadi, bet nepārsniedz 7 gadus (ieskaitot), skaitot uz 2023.gada 1.janvāri.

Viena projekta maksimālais granta apjoms ir 1,5 miljoni eiro (papildu finansējums maksimums 1 miljons eiro)  un projekta ilgums līdz 5 gadiem. 2023. gada Starting grant konkursā plāno atbalstīt 407 projektus ar kopējo budžetu 628 miljoni eiro. Plānotā rezultātu paziņošana pēc 1.kārtas ir 2023.gada 26.maijs, bet rezultātu paziņošana pēc 2.kārtas (intervijas) plānota 2023.gada 25.augustā. Līgumu slēgšana ar granta saņēmējiem varētu sākties 2023.gada decembrī. Pilna pieteikuma iesniegšana notiek vienā kārtā (iesniegšanas termiņš 2022.gada 25.oktobris).

13.jūlijā atvērts Synergy grant konkurss, ar iesniegšanas termiņu 2022.gada  8.novembrī. Konkursam var pieteikties 2 – 4 zinātnieku grupa. Pētniekiem jāuzrāda CV un ievērojamākie sasniegumi vai sasniegumi pēdējo desmit gadu laikā, atkarībā no tā, kas ir vispiemērotākais. Viena projekta maksimālais granta apjoms ir 10 miljoni eiro (papildu finansējums maksimums 4 miljoni eiro)  un projekta ilgums līdz 6 gadiem. 2023. gada Synergy grant konkursā plānots atbalstīt 30 projektus ar kopējo budžetu 300 miljoni eiro. Plānotā rezultātu paziņošana pēc 1.kārtas ir 2023.gada 4.maijs, 2.kārtas – 2023.gada 4.septembris un 3.kārtas – 2023.gada 14.novembris. Līgumu slēgšana ar granta saņēmējiem varētu sākties 2024.gada aprīlī.

Noderīgas saites:

Papildu informācija:

LZP Nacionālā kontaktpunkta vecākā eksperte
Liene Ekša
E-pasts:  liene.eksa@lzp.gov.lv
Tālrunis: +371 29975961