Apvārsnis Eiropa
Atvērti MSCA konkursi pēcdoktorantūras stipendijai un doktorantūras tīklu veidošanai

12.maijā Eiropas Komisija atvērusi pieteikšanos diviem Marijas Sklodovskas Kirī aktivitāšu projektiem.

Pēcdoktorantūras stipendiju (Postdoctoral Fellowships) konkurss piedāvā stipendijas pētniekiem ar doktora grādu, kas vēlas to doties mobilitātē uz vai starp ES dalībvalstīm vai Apvārsni Eiropa asociētajām valstīm (Eiropas pēcdoktorantūras stipendijas, 12-24 mēneši) vai uz neasociēto Trešo valsti (globālās pēcdoktorantūras stipendijas, 24 – 36 mēneši), lai īstenotu oriģinālu un personalizētu pētniecības un inovāciju projektu.

Mērķis ir uzlabot pētnieku nodarbinātības iespējas un karjeras iespējas akadēmiskajās aprindās un ārpus tās, tāpat liela uzmanība tiek pievērsta starpdisciplinaritātei un starpnozaru pieredzei.

MSCA Pēcdoktorantūras stipendijas konkursam atbilstoši pētnieki t.i., pēcdoktoranti, kuru pilna laika pētniecības pieredze nepārsniedz 8 gadus (ar iespējamiem pagarinājumiem – vadlīnijas un self-assesment rīks).

Darba dokumenti (vadlīnijas, darba programma, pieteikuma forma u.c.) atrodami konkursa lapā zem “Topic conditions and documents”.

Kopējais konkursa budžets 275 miljoni eiro. Iesniegšanas termiņš 14.septemberis 17:00 pēc Briseles laika.

Reģistrējies vēl līdz 16.maijam vebināram 17.maijā 13:00-14:30 “Marijas Sklodovskas Kirī aktivitāšu (MSCA) Pēcdoktorantūras stipendijas – vērtētāju un stipendiātu pieredze”

Vairāk par MSCA PF konkursiem EK resursā vai LZP mājaslapā.

Doktorantūras tīklu (Doctoral Networks) konkursa mērķis ir veicināt starptautisku, starpnozaru un

daudznozaru/starpdisciplināru sadarbību caur doktorantūras līmeņa apmācībām Eiropā. Tāpat mērķis ir apmācīt augsti kvalificētus doktorantus un stimulēt uzņēmējdarbību, radošumu un inovācijas Eiropā un ārpus tās.

Minimālās prasības konsorcijam – 3 juridiskas organizācijas, kas reģistrētas Eiropas Savienībā vai Apvārsnis Eiropa asociētajā valstī.

Iespēja izvēlēties starp trim veidiem:

  • DN: Standarta doktorantūras tīkli (maksimums 360 personu mēneši);
  • DN -ID: Industriālie dokumenti (maksimums 540 personu mēneši);
  • DN- JD: Kopīgie doktorantūras tīkli (maksimums 540 personu mēneši).

Materiāli (darba programma, vadlīnijas, pieteikuma veidlapa) atrodami konkursa lapā zem “Topic conditions and documents”.

Kopējais konkursa budžets 427.3 miljoni eiro. Iesniegšanas termiņš 15. novembris 17:00 pēc Briseles laika.

Vairāk par MSCA DN konkursiem EK resursā vai LZP mājaslapā.

Kontaktinformācija:

Latvijas Zinātnes padomes

Apvārsnis Eiropa Nacionālā kontaktpunkta

vecākā eksperte  Liene Ekša

liene.eksa@lzp.gov.lv+371 29975961