Apvārsnis Eiropa
Atvērti vairāki dalības paplašināšanas jeb Widening projektu konkursi

Hop On Facility ļauj juridiskām personām no valstīm ar zemiem pētniecības un inovāciju (P&I) rādītājiem pievienoties jau izvēlētām sadarbības P&I darbībām, ja ir panākta vienošanās ar attiecīgo konsorciju un ar nosacījumu, ka juridiskas personas no šādām valstīm tajā vēl nepiedalās. Shēmas mērķis ir uzlabot programmas “Apvārsnis Eiropa” iekļautību, iesaistot vairāk pētniecības iestāžu no valstīm, kas paplašinās saskaņā ar Apvārsnis Eiropa 2. pīlāru un EIC Pathfinder darbībām.

Vairāk par konkursu konkursa lapā Funding&Tenders. Atvērts: 2023.gada 10.janvārī

Iesniegšanas termiņi:

2023.gada 28.septembris2024.gada 26.septemrbis

 

Teaming for Excellence ir paredzēta, lai atbalstītu jaunu izcilības centru izveidi vai esošo uzlabošanu valstīs ar zemiem pētniecības un inovācijas rādītājiem (izņemot tos izcilības centrus, kas jau ir guvuši labumu no iepriekšējiem Teaming uzaicinājumiem). Tā balstās uz partnerattiecībām starp vadošajām zinātniskajām institūcijām Eiropas vidē un galvenajām saņēmējām iestādēm valstīs ar zemiem pētniecības un inovācijas rādītājiem (dalības paplašināšanas jeb widening), kuras izrāda vēlmi sadarboties šim nolūkam.

Vairāk par konkursu konkursa lapā Funding&Tenders. Atvērts: 2023.gada 10.janvārī

Iesniegšanas termiņi:

2023.gada 12.aprīlis (1.kārta)2024.gada 7.marts (2.kārta)

 

European Excellence Initiative (EEI)  augstākās izglītības iestāžu iespējas attīstīties saskaņā ar Eiropas pētniecības telpu. Ģeogrāfiski iekļaujošas sadarbības un prakses apmaiņas rezultātā universitātes ar dažādu kapacitāti gūtu labumu no institucionālajām izmaiņām. Tas palielinātu pievilcību un paātrinātu piekļuvi izcilībai.

Vairāk par konkursu konkursa lapā Funding&Tenders. Atvērts: 2023.gada 10.janvārī

Iesniegšanas termiņš 2023.gada 12.aprīlis

 

Materiāli:

Widening darba programma 2023-2024.gadam šeit.Prezentācija par Widening konkursiem ŠEIT.Informācijas dienas ieraksts.

 

Kontakti:

SarmiteM

Sarmīte Mickeviča

Vecākā eksperte - Dalības paplašināšana; Civilā drošība sabiedrībai
sarmite.mickevica [at] lzp.gov.lv