Apvārsnis Eiropa
EU fellow pilot scheme

Eiropas Komisija ir publicējusi jaunu konkursu, lai izstrādātu piemērotu struktūru riska grupu pētnieku stipendiju shēmai, Preparatory Action on a European fellowship scheme for researchers at risk”, kas risinātu pašreizējo sadrumstaloto un ierobežoto atbalstu ES līmenī.

Jaunā shēma izveidos, pārbaudīs un apstiprinās procedūras, lai: 

 • novērtētu riskus, ar kuriem saskaras pētnieki, kuri piesakās;
 • atlasīt un piešķirt pētniekiem stipendiju;
 • vajadzības gadījumā savest kopā pētniekus ar uzņemošajām iestādēm ES;
 • piešķirt aptuveni 30 stipendijas riskam pakļautiem pētniekiem, lai viņi varētu turpināt darbu drošā vidē neatkarīgi no tā, vai tie ir akadēmiski vai neakadēmiski.

Pieteikumu iesniegšana atvērta 2023. gada 28. jūnijā un pieteikšanās termiņš ir 2023. gada 7. septembris. Projekta kopējā summa 6 milj.

Šī darbība ir daļa no 2023. gada ikgadējās darba programmas izmēģinājuma projektiem un sagatavošanas darbībām sporta, kultūras, pētniecības un inovāciju jomā Annual Work Programme for the Pilot Projects and Preparatory Actions in the area of Sport, Culture, Research and Innovation. Tas veicinās ES prioritāšu sasniegšanu Eiropas Pētniecības telpā (ERA) par pamatvērtībām un akadēmisko brīvību, jo īpaši, bet ne tikai, darbu saskaņā ar EPT politikas programmas 6. darbību par akadēmisko brīvību.

Īstenošana un finansējums

Šī sagatavošanas darbība balstīsies uz kaskādes finansējumu. Eiropas Komisijas finansējuma saņēmējs sniegs finansiālu atbalstu trešajām personām (uzņēmējorganizācijām) vienības iemaksu veidā, lai finansētu individuālas stipendijas. Atbilstīgie saņēmēji ir konsorciji, kuros ir vismaz trīs organizācijas no trim dažādām ES dalībvalstīm, piemēram,

 • augstākās izglītības iestādes;
 • pētniecības organizācijas;
 • pilsoniskā sabiedrība un nevalstiskās organizācijas.

Atbilstīgās uzņēmējorganizācijas (hosts) riskam pakļautajiem pētniekiem ir visas akadēmiskās vai neakadēmiskās pētniecības organizācijas, kas reģistrētas kādā ES dalībvalstī. Organizācijas, kas reģistrētas valstīs, kas nav ES dalībvalstis, var uzņemt pētniekus īstermiņa norīkojumiem. Konsorcijam, kas piesakās, būtu jāpierāda kompetence un pieredze starptautisku projektu un jo īpaši starptautisko stipendiju programmu vadīšanā jomās, kas attiecas uz šo sagatavošanas darbību, piemēram,

 • atbalsts riskam pakļautajiem pētniekiem;
 • migrācija;
 • cilvēktiesības;
 • akadēmiskā brīvība (valsts, ES vai starptautiskā līmenī);
 • augstākā izglītība/pētniecība;
 • starptautiskā sadarbība.

Noderīgi dokumenti:

Pieteikuma veidlapa, budžeta tabula (pagaidām) pieejama tikai uzsākot iesniegšanu, vērtēšanas nosacījumi tiks ielikti.

Kontaktpersona:

LieneE

Liene Kairiša

Vecākā eksperte - Eiropas Pētniecības padome; M.Sklodovskas-Kirī programma; Eiropas pētniecības telpas stiprināšana
Liene.Kairisa [at] lzp.gov.lv