Apvārsnis Eiropa
MSCA jun

20.jūnijā Eiropas Komisija atvērusi pieteikšanos Marijas Sklodovskas Kirī aktivitāšu MSCA and Citizens (European Researchers' Night and Researchers at Schools 2024-2025) konkursam.

MSCA and Citizens (European Researchers' Night and Researchers at Schools 2024-2025)  konkursa  mērķis ir tuvināt pētniecību un pētniekus sabiedrībai kopumā, īpaši koncentrējoties uz ģimenēm, skolēniem un studentiem. Tas tiek darīts, organizējot Eiropas Zinātnieku nakti — pētniecības komunikācijas un veicināšanas pasākumu, kas notiek visās ES dalībvalstīs un programmas “Apvārsnis Eiropa” asociētajās valstīs un kura mērķis ir:

 1. veicināt izcilības pētniecības projektus visā Eiropā un ārpus tās;
 2. palielināt plašas sabiedrības izpratni par pētniecības un inovācijas nozīmi un ieguvumiem un parādīt to konkrēto ietekmi uz iedzīvotāju ikdienas dzīvi;
 3. palielināt jauniešu interesi par zinātni un pētnieku karjeru.

Katru gadu septembra pēdējā piektdienā Eiropas Zinātnieku nakts padara zinātni pieejamu ikvienam, izmantojot aktivitātes, kas apvieno izglītību ar izklaidi, piemēram, izstādēm, praktiskiem eksperimentiem, zinātnes šoviem, spēlēm, konkursiem, viktorīnām un daudz ko citu. Kopš 2022. gada Eiropas Zinātnieku nakts popularizē arī “Zinātnieki skolās” aktivitātes visa gada garumā. Pieaicinot skolās labākos pētniekus, tas ļaus skolotājiem un skolēniem sazināties ar viņiem par svarīgām tēmām, ar kurām saskaras mūsu sabiedrība, piemēram, klimata pārmaiņas, ilgtspējīga attīstība, veselība vai uzturs.

Kas var pieteikties?

Eiropas Zinātnieku nakti var organizēt vai nu viena oeganizācija vai vairākas organizācijas, kas veido partnerību reģionālā, valsts vai starptautiskā līmenī. Juridiskās personas, kas ir tiesīgas saņemt ES finansējumu (t.i., būt saņēmējas), ir tās, kas reģistrētas ES dalībvalstī vai Apvārsnis Eiropa  asociētajā valstī. Minimālais nosacījums ir vienas juridiskas personas līdzdalība.

Tipiski iesaistīto organizāciju profili ietver:

 • pētniecības organizācijas (publiskas/privātas);
 • kompānijas;
 • valsts iestādes;
 • zinātnes muzejus;
 • fondus un nodibinājumus;
 • mediju organizācijas.

Ko sedz finansējums?

Eiropas Zinātnieku  nakts nodrošina finansējumu, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar pasākumu organizēšanu, kas var ilgt līdz divām dienām: tie var sākties piektdien un turpināties nākamajā dienā. Var organizēt arī pirmspasākumus pirms galvenā notikuma un saistītos pēcpasākumus, piemēram, noslēguma sanāksmes vai neliela mēroga turpinājuma pasākumus.

Parasti aktivitātes ir strukturētas ap 4 darba pakām:

 • izpratnes veicināšanas kampaņa;
 • aktivitātes NAKTS laikā;
 • ietekmes novērtējums un
 • vadība.

Ir iekļautas arī “Pētnieki skolās” aktivitātes, kas piesaista pētniekus skolām tiešai mijiedarbībai ar skolotājiem un skolēniem. Attaisnotās izmaksas būs vienreizēju iemaksu (lump sum) veidā.

2023. gada konkursā pretendenti tiek aicināti iesniegt priekšlikumus par diviem secīgiem Eiropas Zinātnieku nakts pasākumiem (2024. un 2025. gadā). Viņi arī tiek mudināti koncentrēties uz prioritātēm, ko noteiktas  Apvārsnis Eiropa misijās,  un savos pasākumos iekļaut ar tām saistītas darbības.

Kopējais konkursa budžets 15,416 miljoni eiro, lai finansētu ap 50 projektus. Iesniegšanas termiņš 25. oktobrisv 17:00 pēc Briseles laika.

Vairāk par MSCA and Citiznes konkursu:

Kontaktinformācija:

LieneE

Liene Kairiša

Vecākā eksperte - Eiropas Pētniecības padome; M.Sklodovskas-Kirī programma; Eiropas pētniecības telpas stiprināšana
Liene.Kairisa [at] lzp.gov.lv