Atvērts Latvijas-Lietuvas-Taivānas zinātniskās sadarbības atbalsta fonda ikgadējais projektu konkurss

 Šī gada 13.februārī atvērta pieteikšanās Latvijas – Lietuvas – Taivānas zinātniskās sadarbības atbalsta fonda projektu konkursā. Konkursu organizē un projektu pieteikumus līdz š.g. 2.maijam plkst.17:00 Latvijā pieņem Latvijas Zinātnes padome.

Konkursam var pieteikt projektus visās fundamentālo un lietišķo pētījumu jomās, tostarp humanitārajās un sociālajās zinātnēs, to īstenošanu paredzot uz trīs gadiem.

Latvijas, Lietuvas un Taivānas zinātnieki kopīgi sagatavo projekta pieteikumu un iesniedz to katrs savas valsts par konkursu atbildīgajā institūcijā.

Sekmīgam pētījumu projekta dalībniekam eksaktajās zinātnēs Fonds projekta īstenošanai katru gadu piešķir finansējumu 25 000 EUR apmērā, savukārt humanitāro un sociālo zinātņu jomas projekta īstenošanai – 20 000 EUR/gadā.

Konkursa rezultāti tiks paziņoti 2023. gada oktobrī/ novembrī un atbalstīto projektu īstenošana tiks uzsākta 2024.gada 1. janvārī.

Plašāka informācija par 2023.gada projektu pieteikumu konkursu pieejama šeit.

Fonda centrālā tīmekļa vietne, kurā atrodama informācija par konkursu angļu valodā, kā arī ir iespēja meklēt projekta partnerus un pieteikt savu pētījumu projektu idejas ir pieejama Lietuvas Republikas Izglītības, zinātnes un sporta ministrijas tīmekļa vietnē šeit.

Papildu informācija: