Atvērts Latvijas-Lietuvas-Taivānas zinātniskās sadarbības atbalsta fonda ikgadējais projektu konkurss

Šī gada 15.februārī atvērta pieteikšanās Latvijas – Lietuvas – Taivānas zinātniskās sadarbības atbalsta fonda projektu konkursā. Konkursu organizē un projektu pieteikumus līdz š.g. 30.aprīlim plkst.17:00 Latvijā pieņem Latvijas Zinātnes padome.

Konkursam var pieteikt projektus visās fundamentālo un lietišķo pētījumu jomās, tostarp humanitārajās un sociālajās zinātnēs, to īstenošanu paredzot uz trīs gadiem.

Latvijas, Lietuvas un Taivānas zinātnieki kopīgi sagatavo projekta pieteikumu un iesniedz to katrs savas valsts par konkursu atbildīgajā institūcijā.

  • Konkursa rezultāti tiks paziņoti 2024. gada oktobrī/ novembrī un atbalstīto projektu īstenošana tiks uzsākta 2025.gada 1. janvārī.

Plašāka informācija par 2024.gada projektu pieteikumu konkursu pieejama šeit.