Apvārsnis Eiropa
MSCA Doc Networks

30.maijā Eiropas Komisija atvērusi pieteikšanos Marijas Sklodovskas Kirī aktivitāšu Doktorantūras tīklu (Doctoral Networks) konkursam.

Doktorantūras tīklu (Doctoral Networks) konkursa mērķis ir veicināt starptautisku, starpnozaru un daudznozaru/starpdisciplināru sadarbību caur doktorantūras līmeņa apmācībām Eiropā. Tāpat mērķis ir apmācīt augsti kvalificētus doktorantus un stimulēt uzņēmējdarbību, radošumu un inovācijas Eiropā un ārpus tās.

Ar šo konkursu tiks finansētas doktorantūras programmas, ko īsteno dažādu nozaru organizāciju (tostarp augstskolu, pētniecības centru un infrastruktūru, uzņēmumu, MVU, valsts sektora, NVO, muzeju u.c.) starptautiskas partnerības visā Eiropā un ārpus tās. Papildus standarta doktorantūras konkursam Komisija nodrošina īpašus stimulus, lai izveidotu industrijas doktora grādus, kas apmāca pētniekus un pilnveido viņu prasmes ārpus akadēmiskās vides, jo īpaši rūpniecībā, uzņēmumos un publiskajā sektorā, un kopīgos doktorantūras tīklus, kas piedāvā integrētas apmācības programmas, kuru rezultātā tiek iegūtas kopīgi vai vairāki doktora grādi.

Kopējais konkursa budžets 434,8 miljoni eiro, lai finansētu vairāk nekā 130 projektus visās zinātnes jomās un 1600 doktorantu apmācību un prasmju pilnveidošanu.

Iesniegšanas termiņš 28. novembris 17:00 pēc Briseles laika.

Vairāk par MSCA DN konkursu:

Kontaktinformācija: