Apvārsnis Eiropa
atvērts PF

12.aprīlī atvērts  MSCA Postdoctoral Fellowships ar iesniegšanas termiņu 13.septembrī.  

Konkursa budžets ir 260,47 miljoni Euro, no tiem 221, 4 miljoni paredzēti Eiropas stipendijām un 39, 071 miljoni Globālajām stipendijām. Konkurss paredzēts, lai veicinātu pētnieku radošo potenciālu un atbalstītu ap 1200 pētniekus, kuriem ir doktora grāds attīstīt prasmes caur starptautiskām, starpdisciplinārām un starp sektoru apmācībām.

Pēcdoktorantūras stipendiju (Postdoctoral Fellowships) konkurss piedāvā stipendijas pētniekiem ar doktora grādu, kuru pilna laika pētniecības pieredze nepārsniedz 8 pilnus gadus un kas vēlas doties mobilitātē uz vai starp ES dalībvalstīm vai Apvārsni Eiropa asociētajām valstīm (Eiropas pēcdoktorantūras stipendijas, 12-24 mēneši) vai uz neasociēto Trešo valsti (globālās pēcdoktorantūras stipendijas, 24 – 36 mēneši), lai īstenotu oriģinālu un personalizētu pētniecības un inovāciju projektu.

Noderīga informācija:

Plānotas apmācības (latviski) 8.-9.maijā, informācija sekos.

Iedvesmas diena (angliski) 18.maijā, informācija sekos.

Liene Ekša

Vecākā eksperte - Eiropas Pētniecības padome; M.Sklodovskas-Kirī programma; Eiropas pētniecības telpas stiprināšana
liene.eksa [at] lzp.gov.lv