Apvārsnis Eiropa
Atvērts MSCA4Ukraine konkurss

2022.gada 6.oktobrī atvērts MSCA4ukraine konkurss. MSCA4Ukraine ļaus pētniekiem no Ukrainas turpināt darbu akadēmiskajās un neakadēmiskajās organizācijās ES dalībvalstīs un Apvārsnis Eiropa asociētajās valstīs, vienlaikus saglabājot savus sakarus ar pētniecības un inovāciju kopienām Ukrainā.

Galvenā informācija

Pieteikuma iesniedzējs: pieteikumi jāiesniedz potenciālajām uzņemošajām organizācijām no Ukrainas pārvietotā(-o) pētnieka(-u) vārdā. Uzņēmējorganizācijas var būt akadēmiskas vai neakadēmiskas organizācijas jebkurā ES dalībvalstī vai Horizon Europe asociētajā valstī.

Disciplīnas: MSCA4Ukraine stipendijas ir pieejamas visās pētniecības un inovācijas jomās.

Ilgums: Stipendijas tiks piešķirtas vismaz 6 mēnešus, bet ne vairāk kā 24 mēnešus.

Apjoms: stipendiju likmes būs saskaņā ar Marijas Sklodovskas-Kirī darbību (MSCA) doktorantūras tīklu un MSCA pēcdoktorantūras stipendijām.

Vairāk:

Informācija sociālajos tīklos:

Twitter: https://twitter.com/SAR_Europe

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/scholars-at-risk-europe/about/