Pieredzes stāsti
Baiba Švalbe: Jaunā zinātniece ar mērķi veicināt mūsdienu dzīves kvalitāti

Baiba Švalbe ir vadošā pētniece vienā no vadošajiem institūtiem Latvijā – APP “Latvijas Organiskās sintēzes institūts” (OSI). Savu promocijas darbu viņa aizstāvēja 2014.gada aprīlī un ieguva doktora grādu farmācijas apakšnozarē, farmaceitiskajā farmakoloģijā. Pēc doktora grāda iegūšanas Baiba turpināja un līdz šim arī turpina savas darba gaitas OSI Farmaceitiskās farmakoloģijas laboratorijā.

Savu pēcdoktorantūras pētniecības pieteikumu “Sigma-1 receptora nozīme seksuālajā funkcijā” jaunā zinātniece īstenoja Pēcdoktorantūras atbalsta programmas 1.atlases kārtas ietvaros. Pētījuma mērķis bija izpētīt Sigma-1 receptoru (Sig1R) lomu vīriešu seksuālajā veselībā. Baiba skaidro, ka receptors ir proteīns šūnā vai uz tās virsmas, kas specifiski reaģē uz noteiktu vielu piesaistīšanos, tādejādi ietekmējot (aktivējot vai kavējot) noteiktas šūnas funkcijas.

           

                 

Pētījums ar mūsdienu dzīves kvalitātes veicināšanu padomā

Runājot par pētījuma aktualitāti, Baiba stāsta, ka līdz šim Sig1R bija plaši pētīts dažādu neiroloģisko saslimšanu gadījumā, taču bija arī zināms, ka šis receptors ir sastopams ne tikai smadzenēs, bet arī citur organismā, tajā skaitā vīriešu dzimumorgānos. Argumentējot sava pētījuma nozīmi, Baiba uzsver: “Mūsdienu dzīves stils būtiski ietekmē gan seksuālo funkciju, gan spermas kvalitāti, kas strauji pasliktinās, tāpēc notiek plaši pētījumi, mēģinot saprast, kā uzlabot dzīves kvalitāti vīriešiem. Tai skaitā uzlabojot spermas kvalitāti, tiek uzlabota auglība. Projekta laikā iegūtās jaunās zināšanas par Sig1R funkcijām varēs izmantot jaunu zāļu vielu izstrādei. Sagaidāms, ka seksuālās funkcijas uzlabošana vīriešiem būtiski sekmēs dzīves kvalitāti.”

Ņemot vērā pētījuma aktualitāti mūsdienu dzīves kvalitātes uzlabojuma ietvarā, pēcdoktorantūras pētījums tika īstenots, izmantojot visas doktorantūras laikā iegūtās un apgūtās iemaņas un zināšanas. Pētījuma tieši rezultāti ļāva saprast, kā tieši Sig1R receptors ir iesaistīts vīriešu seksuālajā funkcijā. Piemēram, ja šī receptora aktivitāte ir samazināta, tad nepieciešams ilgāks laiks ejakulācijai. Papildus šim receptoram ir arī nozīme spermatozoīdu mitohondriju funkcionalitātes nodrošināšanā, kas atsaucas uz spermas kvalitātes parametriem.

Viena pētījuma rezultāti veicina citu izstrādi un rezultātus

Pēcdoktorantūras pētījuma īstenošanas laikā pēcdoktorante stažējās Upsalā bāzētajā Zviedrijas Lauksaimniecības zinātņu universitātē Klīnisko zinātņu departamenta Reprodukcijas nodaļā. Pētījuma laikā tika izstrādāti un publicēti trīs zinātniskie raksti starptautiski citējamos žurnālos. Savukārt pētījuma rezultāti prezentēti trīs vietēja mēroga un piecās starptautiskās konferencēs. Turklāt, pētījumu uzsākot, kopā ar kolēģiem tika saņemts Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) novērtējums. 2017.gadā pētījumu “Jauns savienojums E1R atmiņas procesu uzlabošanai un epilepsijas ārstēšanai” LZA atzina par vienu no nozīmīgākajiem sasniegumiem zinātnē. Tieši šādu pētījumu par savienojuma E1R rezultātā, OSI laboratorijā palielinājās interese par Sig1R receptora nozīmi dažādos fizioloģiskos procesos.

Bez zinātniskiem rezultātiem, pētījuma īstenošanas ietvaros tika iegūtas iemaņas, prasmes un zināšanas finanšu plānošanā, eksperimentu plāna izstrādē un realizācijā, kā arī zinātnes popularizēšanā speciālistu un nespeciālistu auditorijām kā klātienē, tā arī attālināti. Baiba piemin: “Neskatoties uz to, ka projekta īstenošanas periods sakrita ar COVID-19 pandēmiju, kas nobremzēja teju visu, t.sk. arī zinātnisko projektus, [tā] samazināja stažēšanās iespējas ārpus Latvijas robežām, kā arī tika atceltas vairākas liela mēroga starptautiskās konferences. [Taču] aprodot ar pandēmijas apstākļiem – kopā ar kolēģiem iemācījāmies prezentēt rezultātus arī virtuālajā vidē un attālināti komunicēt ar mūsu nozares pārstāvjiem ārzemēs.”

Tāpat dalība pēcdoktorantūras programma pavēra iespējas iesaistīties arī COST (European andrology network–research coordination, education and public awareness (ANDRONET)) akcijā. Pētījuma ietvaros bija vairākas iespējas popularizēt tā sasniegumus dažādos pasākumos un iestādēs, t.sk. Latvijas Farmakoloģijas biedrības sēdē, Latvijas Zinātņu akadēmijas Ķīmijas, Bioloģijas un Medicīnas Zinātņu nodaļas sēdē, kā arī Valsts Bioloģijas olimpiādes ietvaros, kā arī Zinātnieku nakts pasākumos.

Nākotnes pētījumu potenciāls un ne tikai …

Pētījuma īstenošana Pēcdoktorantūras atbalsta programmas ietvaros ļāva satikt savas jomas speciālistus ar klīnisko pieredzi un uzsākt sarunas par turpmāku kopīgu sadarbību jaunu pētījumu pieteikumu izstrādē utt.

Noslēgumā Baiba piebilst: “Taču pēcdoktorantūras periods realizējās ne tikai ar zinātiskiem sasniegumiem, bet arī ar mūsu ģimenes pieaugumu.” Lai samazinātu to laiku, kurā Baiba bija pārtraukusi darbu pēcdoktorantūras projektā, – bērnu kopšanas atvaļinājuma periods tika ar vīru dalīts uz pusēm.

Foto no Baibas personīgā arhīva ar bērnu un vīru

Foto no Baibas personīgā arhīva.