Jaunumi
EEZgrants

iesniegto projektu īstenošanu, kuri ir vērsti uz jaunu kopīgu pētniecības projektu iesniegumu izstrādi programmas “Apvārsnis Eiropa” vai citu finansējumu konkursos.

Vienu no projektiem “Stratēģiska iniciatīva pētniecības snieguma uzlabošanai un sadarbības stiprināšanai mikroplastmasas piesārņojuma izpētes jomā” ar kopējo finansējumu 49 981.25 EUR īstenos Latvijas Hidroekoloģijas institūts sadarbībā ar Islandes partneriem -  Islandes Universitāti un  Jūras un saldūdeņu izpētes institūtu,  Igaunijas partneri – Tallinas Tehnoloģiju universitātes Jūras sistēmu nodaļu un  Somija partneri – Turku Universitātes Ģeogrāfijas un Ģeoloģijas departamentu. Projekta mērķis ir uzsākt stratēģisku iniciatīvu starp Islandi, Latviju, Igauniju un Somiju, lai uzlabotu pētniecības sniegumu un stiprinātu sadarbību jauna piesārņotāja - mikroplastmasas - jomā. Projekta galvenais rezultāts būs partnervalstu valstu pētnieku iesaiste kvalitatīva, zinātniski pamatota un konkurētspējīga projekta pieteikuma izstrādē  turpmākai finansējuma iegūšanai mikroplastmasas piesārņojuma pētīšanai.

Otru projektu “Projekta iesnieguma sagatavošana ar provizorisko nosaukumu “Ilgtspējīgas un inovatīvas tehnoloģijas efektīvai blakus produktu izmantošanai” īstenos 4 partneri: Latvijas Biozinātņu un Tehnoloģiju universitāte (Latvija), SINTEF (Norvēģija), Center for Physical Sciences and Technology (Lietuva) un TFTAK (Igaunija).

Trešo projektu “ INTERESE – INovatīvas TEhnoloģijas blakusproduktu vērtīgu savienojumu REalizācijai pārtikā no lauksaimniecības un zivsaimniecības Sektoriem” īstenos Dārzkopības institūts sadarbībā ar partneriem no Igaunijas Dzīvības zinātņu universitātes (EMU, Igaunija) un  Norvēģijas Zinātnes un Tehnoloģiju universitātes (NTNU, Norvēģija).

Baltijas Pētniecības programmas ierobežotā konkursa mērķis ir stiprināt Latvijas, donorvalstu, Igaunijas un Lietuvas pētniecības organizāciju sadarbību, lai uzlabotu Baltijas valstu pētniecības sniegumu starptautiskā līmenī.

Ierobežotā konkursā projekta iesniegumus iesniedza 5 Baltijas pētniecības programmas 3. atklātā projektu iesniegumu konkursa iesniedzēji, kuru projekti ir iekļauti rezerves sarakstā. Kopējā projektu iesniegumos pieprasītā finansējuma summa ir  277 318,75 EUR. 

Baltijas pētniecības programma tiek īstenota EEZ grantu programmas “Pētniecība un izglītība” ietvaros, kuru Latvijā ievieš Izglītības un zinātnes ministrija un Latvijas Zinātnes padome.