Jaunumi
Baltijas pētniecības programmā izsludināts ierobežots projektu konkurss

Latvijas Zinātnes padome izsludina EEZ finanšu instrumenta aktivitātes “Baltijas pētniecības programma” ierobežotu projektu iesniegumu konkursu. Konkursa mērķis ir stiprināt Latvijas, donorvalstu, Igaunijas un Lietuvas pētniecības organizāciju sadarbību, lai uzlabotu Baltijas valstu pētniecības sniegumu starptautiskā līmenī.

Konkursā projekta iesniegumus var iesniegt 12 Baltijas pētniecības programmas 3. atklātā projektu iesniegumu konkursa iesniedzēji, kuru projekti ir iekļauti rezerves sarakstā. Projekta iesniegumā tiek iesaistīti tie paši partneri no donorvalstīm vai Baltijas valstīm, kas bija iekļauti Baltijas pētniecības programmas projekta iesniegumā, taču var tikt iekļauti arī papildu partneri no iesaistītajām valstīm. Ierobežotais konkurss ir vērsts uz jaunu kopīgu pētniecības projektu iesniegumu izstrādi, kas iesniedzami programmā “Apvārsnis Eiropa” vai citam finansējuma avotam.

Konkursā pieejamais finansējums ir 292 507,45 EUR. Projekta īstenošanas ilgums ir līdz 12 mēnešiem un projekta īstenošanas un izmaksu attiecināmības periods nevar pārsniegt 2024. gada 30. aprīli. Projektiem ir pieejamais šāds finansējums:

1) ja projektā ir divi obligātie projekta partneri – viena Igaunijā vai Lietuvā reģistrēta pētniecības organizācija un viena donorvalstī reģistrēta pētniecības organizācija – projekta summa ir līdz 50 000 EUR;

2) ja projektā ir trīs obligātie projekta partneri – viena Igaunijā reģistrēta pētniecības organizācija, viena Lietuvā reģistrēta pētniecības organizācija un viena donorvalstī reģistrēta pētniecības organizācija – projekta summa ir līdz 60 000 EUR.

Projektu iesniegumus iesniedz elektroniski līdz 2023. gada 18. februārim, nosūtot uz Latvijas Zinātnes padomes oficiālo e-adresi, izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portālu latvija.lv. Baltijas pētniecības programmas ierobežotā projektu iesniegumu konkursa atlases nolikums ir pieejams šeit.

Jautājumus par projektu konkursu lūdzam sūtīt uz e-pastu pasts@lzp.gov.lv. Informatīvs seminārs par ierobežotā konkursa nosacījumiem un projektu iesniegumu sagatavošanu notiks tiešsaistē, 2023. gada 12. janvārī, plkst. 11.00. Dalību lūdzam reģistrēt šeit.

Baltijas pētniecības programma tiek īstenota EEZ grantu programmas “Pētniecība un izglītība” ietvaros, kuru Latvijā īsteno Izglītības un zinātnes ministrija un Latvijas Zinātnes padome.

Papildu informācija:

Latvijas Zinātnes Padomes

Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas programmu nodaļas vadītāja

Līga Mirlina, liga.mirlina@lzp.gov.lv, tālr. +371 29257087