Jaunumi
EEZgrants

2023. gada jūnijā ir noslēgti divi līgumi par Baltijas Pētniecības programmas ierobežotā konkursā iesniegto projektu īstenošanu, kuri ir vērsti uz jaunu kopīgu pētniecības projektu iesniegumu izstrādi programmas “Apvārsnis Eiropa” vai citu finansējumu konkursos.

Vienu no projektiem “Projekta izstrāde reģionālo biomasas resursu termoķīmisko pārvērtību aktīvai kontrolei ar uzlabotu saražotās enerģijas kvalitāti un Eiropas klimata neitralitātes pieaugumu” ar kopējo finansējumu 60 000 EUR īstenos Latvijas Latvijas Universitātes Fizikas institūts (IPUL) sadarbībā ar Norvēģijas partneri – SINTEF, Igaunijas partneri – Tallinas Tehnoloģiju universitāti un Lietuvas partneri – Kauņas Tehnoloģiju universitāti. Šī projekta ietvaros, pilnveidojot projektu BioTech, tiks izstrādāts jauns vērienīgs, daudznozaru projekts, kura mērķis ir paplašināt eksperimentālo pētniecību, radot zinātniski pamatotu un progresīvu tehnoloģiju biomasas gazifikācijas procesu kontrolei, sintezētās gāzes ražošanai un tās kvalitātes kontrolei, kas tiks atbalstīta ar progresīvu gazifikācijas dinamikas skaitlisko modelēšanu, pilna dzīves cikla analīzi un ietekmes uz vidi novērtējumu. Efektīvi izmantojot projektā iesaistīto partneru pētniecības sinerģiju no dažādām ES valstīm, projekta ietvaros plānots būtiski ietekmēt Eiropas virzība uz atjaunojamās enerģijas ražošanas ilgtspējību, samazinot enerģijas ražotāju atkarību no centralizētas energoapgādes, kuras nepieciešamību jau apstiprinājuši notikumi Ukrainā.

Otru projektu “Kopīga projekta pieteikuma sagatavošana par ezeru atjaunošanu Baltijas valstīs” īstenos 4 partneri: Latvijas Hidroekoloģijas institūts (Latvija), The State Scientific Research Institute Nature Research Centre (Lietuva), The Chair of Hydrobiology and Fishery of Estonian University of Life Sciences (Igaunija), Norwegian Institute for Water Research (Norvēģija).

Baltijas Pētniecības programmas ierobežotā konkursa mērķis ir stiprināt Latvijas, donorvalstu, Igaunijas un Lietuvas pētniecības organizāciju sadarbību, lai uzlabotu Baltijas valstu pētniecības sniegumu starptautiskā līmenī.

Ierobežotā konkursā projekta iesniegumus iesniedza 5 Baltijas pētniecības programmas 3. atklātā projektu iesniegumu konkursa iesniedzēji, kuru projekti ir iekļauti rezerves sarakstā. Kopējā projektu iesniegumos pieprasītā finansējuma summa ir  277 318,75 EUR.  Plānots, ka tuvākajā laikā tiks saņemts programmas komitejas apstiprinājums vēl trīs projektu īstenošanai.

Baltijas pētniecības programma tiek īstenota EEZ grantu programmas “Pētniecība un izglītība” ietvaros, kuru Latvijā ievieš Izglītības un zinātnes ministrija un Latvijas Zinātnes padome.