Jaunumi
Baltijas Pētniecības programmā sasniegti pirmie rezultāti

Programmas komiteja ir izskatījusi pirmos 8 Baltijas pētniecības programmas  projektu pusgada pārskatus un apstiprinājusi to rezultātus. Projektu ietvaros ir atbalstīti 62 zinātnieki, to vidū ir 21 – no Latvijas, 15 – no Igaunijas, 12 – no Lietuvas, 9 – no Norvēģijas un 5 no Islandes. Šo 8 projektu īstenošanā ir iesaistīts 41 zinātnieks ar doktora grādu, 4 pēcdoktoranti, 2 zinātniskā grāda pretendenti un 15 doktoranti.  Pētnieku vidū ir 21 sieviete un 41 vīrietis. Pirmajā pusgadā projekti ir deklarējuši izdevumus 407 719 eiro apmērā.

Baltijas Pētniecības programmas projekti jau stiprina turpmāko sadarbību, iesniedzot trīs kopīgus projektu pieteikumus. Rīgas Tehniskās universitātes projekts “Atkritumi – resursiem stratēģijas piemērošana olu čaumalu pārveidošanā par nākamās paaudzes biomateriāliem kaulu reģenerācijai” (EEA-RESEARCH-85) ir iesniedzis divus pieteikumus programmā COST Open Call 2021: viens pieteikums “Digital Manufacturing for Precision Medicine” ir tapis sadarbībā ar Reikjavikas Universitāti un Tallinas Tehnoloģiju universitāti, savukārt otrs pieteikums “Meeting Clinical Needs  of Biodegradable  Medical Implants  for improved Patient Benefit” – ar Reikjavikas Universitāti. Rīgas Tehniskās universitātes projekts “Jauni biorafinēšanas risinājumi lignocelulozi saturošu atkritumu valorizācijai” (EEA-RESEARCH-173) sadarbībā ar Igaunijas Dabaszinātņu universitāti un Norvēģijas partneri SINTEF ir iesniedzis pieteikumu “Development of novel integrated catalytic approaches for sustainable conversion of lignocellulosic biomass into bio-jet fuel” konkursā Nordic-Baltic PhD and Researcher Mobility Programme 2022-2024.

Aprīļa beigās ir plānota arī Baltijas Pētniecības programmā iesaistīto pētnieku un zinātnes administratoru pieredzes apmaiņas vizīte Briselē, kuras nolūks sadarbības attīstīšana starp EEZ un Norvēģijas programmu un programmu Europe Horizon vides, klimata pārmaiņu un pilsētattīstības jautājumos. Savukārt maija otrajā pusē plānots informatīvs seminārs Latvijas konkursa projekta īstenotājiem par Baltijas Pētniecības programmas komunikācijas, atvērtās zinātnes, projekta gada atskaišu sagatavošanu. Plānots, ka šajā seminārā piedalīsies arī pārstāve no Norvēģijas vēstniecības Latvijā.

Baltijas pētniecības programma ir viena no programmas “Pētniecība un izglītība” aktivitātēm, ko finansiāli atbalsta EEZ un Norvēģijas grantu programma. Tā veicina Baltijas valstu pētniecības institūciju sadarbību ar Lietuvas, Igaunijas, Norvēģijas, Islandes un Lihtenšteinas pētniecības organizācijām. Programmu apsaimnieko Izglītības un zinātnes ministrija, kas atbild par programmas īstenošanu Latvijā, bet Latvijas Zinātnes padome ir programmas ieviesējs un veic projektu vērtēšanu, īstenošanas uzraudzību un kontroli.

Kontaktinformācija:

Līga Mirlina,

Latvijas Zinātnes padomes

Starptautiskās sadarbības programmu projektu departamenta

Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas programmu nodaļas vadītāja

liga.mirlina@lzp.gov.lv