Jaunumi
Baltijas Pētniecības programmas projektiem ir pieejams papildu finansējums

Latvijas Zinātnes padome (LZP) aicina Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta Baltijas Pētniecības programmas projektu līdzfinansējuma saņēmējus pieteikties papildu finansējuma piešķiršanai papildu aktivitātēm, prioritāri atbalsot aktivitātes ar Ukrainas pētnieku līdzdalību. Kopumā ir pieejams finansējums 276 266,00 EUR apmērā.

Latvijas zinātniskās institūcijas, kas īsteno Baltijas Pētniecības programmas projektus, var iesniegt projekta līguma grozījumu pieprasījumu par finansējumu 30 000 EUR papildu aktivitātēm, kurā tiek iesaistīti Ukrainas pētnieki, un arī citām papildu projekta aktivitātēm. Ukrainas pētnieki projektu papildu aktivitātēs var tikt iesaistīti kā projekta īstenošanas personāls ar zinātnes doktora grādu (vai tā ekvivalentu), maģistra grādu vai zinātniskā grāda pretendentam atbilstošu statusu, doktorantūras un maģistrantūras studenti. Papildu finansējuma attiecināmības periods ir no 2022. gada 9. septembra līdz 2024. gada 30. aprīlim.

Līdzfinansējuma saņēmēji līguma grozījuma pieprasījums iesniedz elektroniski līdz 2023. gada 10. janvārim, aizpildot veidlapu un atsūtot uz epastu pasts@lzp.gov.lv.  Grozījuma pieprasījumam ir pievienojami atbilstoši pielikumi (piemēram, pētnieku CV, aktualizēts projekta līguma 1.pielikums, projekta detalizēts budžets u.c.).

Grozījumu pieprasījumus LZP izvērtēs atbilstoši administratīvajiem un kvalitātes kritērijiem 30 darba dienu laikā, tos apstiprinās Programmas komiteja. Kvalitatīvajā vērtēšanā tiks vērtēta papildu aktivitāšu atbilstība projekta mērķim, uzdevumiem, kā arī programmas rezultātu un iznākumu rādītājiem, piešķirot:

  • 10 punktus, ja papildu aktivitātēs tiek iesaistīti Ukrainas pētnieki,
  • 5 punktus par citām papildu aktivitātēm,
  • 2 punktus, ja tiek sasniegts papildu rādītājs “Kopīgo projekta iesniegumu skaits turpmākajam finansējumam”,
  • 2 punktus, ka tiek sasniegts papildu rādītājs “Kopīgi iesniegto recenzēto zinātnisko publikāciju skaits”.

LZP kārtība par papildu finansējuma piešķiršanu ir publicēta EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenta vienotajā tīmekļa vietnē https://eeagrants.lv, sadaļā Baltijas Pētniecības programmas vadlīnijas un informatīvie materiāli.

Līdzfinansējuma saņēmēji ir aicināti piedalīties informatīvajā seminārā tiešsaistē š.g. 15. decembrī plkst. 14.00. Dalību seminārā lūdzam pieteikt šeit.

Baltijas pētniecības programma ir viena no programmas “Pētniecība un izglītība” aktivitātēm, ko finansiāli atbalsta EEZ granti. Programma veicina Baltijas valstu pētniecības institūciju sadarbību ar Norvēģijas, Islandes un Lihtenšteinas pētniecības organizācijām. Programmu Latvijā īsteno Izglītības un zinātnes ministrija un Latvijas Zinātnes padome.

Papildu informācija:

Latvijas Zinātnes Padomes

Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas programmu nodaļas vadītāja

Līga Mirlina

liga.mirlina@lzp.gov.lv

tālr. +371 29257087