Jaunumi
Baltijas Pētniecības programmas projektiem ir piešķirts papildu finansējums 150 000 eiro apmērā

2023. gada marta sākumā ir noslēgtas 5 vienošanās ar Baltijas Pētniecības programmas projektiem par papildu finansējuma piešķiršanu 150 000 eiro apmērā. Līdz šī gada 10.janvārim projektu īstenotājiem bija iespēja iesniegt līguma grozījumu papildu finansējuma saņemšanai Ukrainas pētnieku iesaistīšanai un papildus aktivitāšu veikšanai Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014. – 2021. gada perioda programmas „Pētniecība un izglītība” aktivitātes “Baltijas pētniecības programma” projektu īstenošanā.

Līguma grozījumus iesniedza 5 projekti, kuriem Programmas komiteja apstiprināja papildu finansējumu 30 000 eiro apmērā. Trīs projekti ir paredzējuši piesaistīt pētniekus no Ukrainas, savukārt 2 projekti īstenos papildu aktivitātes.
Rīgas Tehniskās universitātes projektā ”Jaunu betona tipu izveide bīstamu atkritumu ilglaicīgas uzglabāšanas un apsaimniekošanas vajadzībām” paredzēts piesaistīt doktorantūras studenti no Ukrainas, kas piedalīsies materiālu ražošanā, mehāniskajā testēšanā, termoeksperimentālajā izmeklēšanā un starojuma ekranēšanas modelēšanā.
Vidzemes augstskolas projektā ”Kvantitatīvie dati par sociālajām un ekonomiskajām transformācijām trīs Baltijas valstu reģionos pēdējos 100 gados vēsturisko transformāciju analīzei un nākotnes izaicinājumu pārvarēšanai” plānots Ukrainas pētnieci iesaistīt statistikas datu depozitārija izveidē.
Nodibinājuma “Baltic Studies Centre” projektā “Sadarbības veicināšanai ilgtspējīgai bioresursu starpnozaru apritei lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un zivsaimniecībā” tiks iesaistītas 2 Ukrainas pētnieces jau esošo projekta aktivitāšu īstenošanā, apkopojot 30 papildu cirkulāro resursu izmantošanas piemērus no Ukrainas. Viņu uzdevumiem būs arī sniegt ieteikumus politikas veidošanā Ukrainā saistībā ar tās iestāšanās sarunām Eiropas savienībā.
Latvijas Universitātes projektā” Daudzgadīgās airenes adaptācijas un plastiskuma uzlabošana drošām un ilgtspējīgām pārtikas sistēmām, izmantojot CRISPR-Cas9 tehnoloģiju – EditGrass4Food” tiks papildus iesaistīts pētnieks, kas palīdzēs izstrādāt protokolus no genotipa neatkarīgai Agrobacterium mediētai transformācijai un genoma rediģēto augu reģenerācijai.
Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra projektā “Fiziskās aktivitātes kā krūts vēža prevencijas līdzeklis: molekulāro mehānismu izpēte” paredzēts ir īstenot jaunu uzdevumu, kura mērķis ir noskaidrot, kuri šūnu veidi krūts vēža audos pārsvarā reaģē uz vingrinājumu izraisītiem EV.

Baltijas pētniecības programma tiek īstenota EEZ grantu programmas “Pētniecība un izglītība” ietvaros, kuru Latvijā īsteno Izglītības un zinātnes ministrija un Latvijas Zinātnes padome.