Apvārsnis Eiropa
Latvijas Zinātnes padomes Apvārsnis Eiropa Nacionālā kontaktpunkta eksperti kopā ar Apvārsnis Eiropa dalībniekiem Daugavpilī
Widera atbalsta tīkla logo

Nacionālais kontaktpunkts 4. un 5. jūnijā ar Widera projekta atbalstu viesojās pie pētniekiem Daugavpils Universitātē un informēja par iespējām, ko sniedz programma "Apvārsnis Eiropa". Nacionālā kontaktpunkta eksperti pirmajā dienā sniedza ieskatu programmas tematikās, konkursos, informēja par veidiem kā atrast savai pētniecības jomai piemērotāko konkursu, kā arī sniedza ieteikumus partneru meklēšanā.  Dalībnieki tika informēti par COST akciju izmantošanu, kā arī veidoja vērtīgas profesionālas sadarbības turpmākajam darbam.

Semināra dalībnieki sēž pie datoriem mācību telpā
Semināra dalībnieki pie datora iepazīstas ar  Funding & Tenders portāla sniegtāajām iespējām

Savukārt otrajā dienā dalībnieki guva praktiskas iemaņas partneru meklēšanā un sevis pasniegšanā konferencēs, kontaktbiržās. Tika pārrunāti piemēri kā labāk izveidot savu vizītkarti lai precīzi un vizuāli uzskatāmi parādītu savas kompetences un interesējošās jomas. Ar praktiskiem uzdevumiem dalībnieki apguva Funding & Tenders portāla sniegtās iespējas, izveidoja savus profilus turpmākajam darbam pieteikumu sagatavošanā.  

Latvijas Zinātnes padomes Apvārsnis Eiropa Nacionālā kontaktpunkta eksperti kopā ar semināra dalībnikiem mācību telpā

Pasākums tika rīkots ar Eiropas pētniecības un inovāciju programmas Apvārsnis Eiropas Dalības paplašināšanas un Eiropas pētniecības telpas stiprināšanas Nacionālo kontaktpunktu tīkla WIDERA atbalstu (projekts Nr. 101055286)