FLPP Jaunumi
Drīzumā tiks izsludināts FLPP pieteikumu konkurss

Latvijas Zinātnes padomes (LZP) īstenotās Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu (FLPP) programmas 2023. gada atklāto projektu konkursu plānots izsludināt 2023. gada marta mēneša otrajā pusē, savukārt projektu pieteikumu plānotais iesniegšanas termiņš ir 2023. gada 15. maijs. Konkursā varēs piedalīties zinātniskās institūcijas, kas atbilst pētniecības organizācijas definīcijai.

Konkursam pieejamais valsts budžeta finansējums ir 18 041 323 eiro, kas ir viena no lielākajām summām, salīdzinot ar iepriekšējiem FLPP konkursiem. Viena projekta maksimālais finansējuma apjoms projekta īstenošanas laikā ir 300 000 euro un minimālais finansējuma apjoms ir 150 000 euro. Pēc projektu konkursa izsludināšanas, LZP rīkos seminārus potenciālajiem projektu iesniedzējiem. Par to norisi informācija būs pieejama LZP mājaslapā.

FLPP ir Izglītības un zinātnes ministrijas finansēta, uz zinātnisko izcilību vērsta zinātnes finansēšanas programma, kuras ietvaros finansējumu piešķir projektiem, pamatojoties uz atklāta konkursa rezultātiem atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 12. decembra noteikumiem Nr. 725 “Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu izvērtēšanas un finansējuma administrēšanas kārtība”. 

FLPP projektu konkursa mērķis ir radīt jaunas zināšanas un tehnoloģiskās atziņas visās zinātnes nozarēs, atbalstot izcilākās Latvijas zinātnieku idejas, kā arī nodrošinot visu zinātnes nozaru grupu vienmērīgu attīstību. Pētījumu tematus, mērķus un uzdevumus formulē paši zinātnieki (bottom-up pieeja). Finansējums projektiem tiek piešķirts, ņemot vērā neatkarīgu ārvalstu zinātnisko ekspertu vērtējumu (finansējumu iegūst tikai visaugstāk novērtētie projekti), atbilstoši Apvārsnis Eiropa principiem. FLPP projektu īstenošanas rezultātā tiks stimulēta Latvijas ekonomiskā izaugsme, risināti dažādi Latvijas sabiedrībai aktuāli jautājumi, kā arī ielikti pamati jauniem pētniecības virzieniem Latvijas zinātnē.