Apvārsnis Eiropa
Eiropas Inovāciju padomes (EIC) darba programma 2023. gadam tika pieņemta un publicēta

Vizionāri zinātnieki un uzņēmēji tagad var sākt gatavot savus pieteikumus un viens no svarīgākajiem lēmumiem, kas jāpieņem ir konkursa izvēle: “open” jeb atvērts  vai “challenge” jeb izaicinājums.

Jaunumi

  • Astoņu izaicinājumu kopums, lai jaunuzņēmumi un MVU kļūtu par pasaules līderiem stratēģisko tehnoloģiju jomās, kur granta un investīciju budžets sastāda 525 miljonus eiro;
  • Jauna shēma, lai palielinātu novatorisku talantu plūsmu uz dziļo tehnoloģiju jaunuzņēmumiem, izmantojot daudzsološu pētnieku stažēšanos;
  • Lielāks atbalsts sievietēm novatorēm, sasaistot EIC programmu Accelerator ar uzņēmumiem, kurus atbalsta iniciatīva Women TechEU;
  • Atbalsts EIC inovāciju testēšanai starp publiskajiem un privātajiem iepircējiem;
  • Turpmāka sadarbība ar Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūtu (EIT), atverot uzņēmējdarbības paātrināšanas pakalpojumus un ieviešot kopīgu EIC un EIT sieviešu novatoru balvu.

NKP eksperta ieteikumi projektu iesniedzējiem:
1. Izlasiet visu EIC 2023. gada darba programmu;
2. Kad ir pieejama, izlasiet Pathfinder izaicinājuma konkursu rokasgrāmatu (info sekos);
3. Pārbaudiet iespējamos jaunumus Funding&Tenders  portālā;
4. Kad  būs pieejams, izlasiet atjaunināto rokasgrāmatu pieteikumu iesniedzējiem (info sekos);
5. Apmeklējiet konkrētām nozarēm paredzētās informācijas dienas, ko sagatavojuši un pasniedz programmu vadītāji.

!!! Informācijas diena #eicPathfinder izaicinājumam “Precīzais uzturs” un “#eicAccelerator izaicinājumam  “Jaunas tehnoloģijas noturīgai lauksaimniecībai” plānota 2023. gada 31. janvārī. Info sekos.

Vairāk informācijas: https://eic.ec.europa.eu/eic-2023-work-programme_en

NKP eksperta kontakti

Marija Plotniece

Apvārsnis Eiropa Nacionālā kontaktpunkta eksperte

+371 29966535

marija.plotniece@lzp.gov.lv