Jaunumi
Eiropas Inovāciju padomes jaunumi

Apkopota informācija par Eiropas Inovāciju padomes (The European Innovation Council) projektu pieteikumiem un programmu rezultātiem.

Informācija pieejama brošūrā