Apvārsnis Eiropa
Eiropas Komisija organizēs seminārus

Eiropas Komisija organizēs četrus seminārus – divus par pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” un divus par pamatprogrammu “Apvārsnis Eiropa”. Semināri ir paredzēti grantu koordinatoriem, projekta dalībniekiem un citām ieinteresētajām personām.

Nosaukums: Izvairīšanās no kļūdām personāla izmaksu deklarēšanā pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” grantu programmās

Datums:  27. septembrī  plkst. 10:00 – 12:00 (pēc CET, pēc Briseles laika)

Pasākuma mājas lapahttps://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event220927.htm (reģistrācija nav nepieciešama)

Nosaukums: Pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” koordinatoru diena par grantu pārvaldību

Datums: 4.oktobrī plkst. 09:30 – 12:40 (pēc CET, pēc Briseles laika)

Pasākuma mājas lapa: https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event221004.htm (reģistrācija nav nepieciešama)

Nosaukums: Vienreizējo maksājumu finansējums programmā “Apvārsnis Eiropa” — kā tas darbojas? Kā uzrakstīt pieteikumu?

Datums: 20. oktobrī plkst. 10:00 – 12:00 (pēc CET, pēc Briseles laika)

Mērķgrupa: pieteikumu iesniedzēji un saņēmēji, kas ir vai tiks iesaistīti vienreizējās summas grantos

Pasākuma mājas lapa: https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event221020.htm (reģistrācija nav nepieciešama)

Nosaukums: Izvairīšanās no kļūdām, deklarējot personāla izmaksas pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” grantos

Datums: 30. novembrī plkst. 10:00 – 12:00 (pēc CET, pēc Briseles laika)

Pasākuma mājas lapa: https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event221130.htm (reģistrācija nav nepieciešama)