Jaunumi
Eiropas Partnerības “Water4All” ietvaros atvērts projektu konkurss

Apvārsnis Eiropa Eiropas Partnerības Water4All  ietvaros 2022.gada 1.septembrī ir atvērts projektu konkurss “Management of water resources: resilience, adaptation and mitigation to hydroclimatic extreme events and management tools”.

Konkursā tiek gaidīti projektu pieteikumi, kas atbilst kādai no šādām konkursa tēmām:

  • Resilience, adaptation and mitigation to hydroclimatic extreme events,
  • Tools for water management –in the context of hydroclimatic extreme events,
  • Improved water governance in the context hydroclimatic extreme events and international contexts.

Konkurss notiek 2 kārtās un konkursa norises laika grafiks ir šāds:

Konkursa atvēršana 2022.gada 1.septembris
Projekta  idejas (pre-proposal) iesniegšanas termiņš 2022.gada 31.oktobris plkst. 15:00 (CET)
Projektu ideju atlases otrajai konkursa kārtai rezultāti un uzaicinājums iesniegt pilnu projekta pieteikumu 2023.gada 10.janvāris
Pilna projekta pieteikuma iesniegšanas termiņš 2023.gada 20.marts
Water4All lēmums par atbalstāmajiem projektiem un projektu konkursa rezultātu paziņošana projektu pieteicējiem 2023.gada 6.jūnijs
Konkursā atbalstīto projektu īstenošanas uzsākšana 2023.gada rudens

Projekta pieteikumu konkursā var iesniegt universitātes, zinātniskie institūti, kā arī uzņēmumi paredzot projektā izpētes darbus no fundamentālās zinātnes līdz pat rūpnieciskajiem pētījumiem un eksperimentālajām izstrādnēm.

Konkursā iesniegto projektu pieteikumu izvērtēšana notiks centralizēti iesaistot šajā procesā neatkarīgus ekspertus no dažādām valstīm.

Finansējums projekta īstenošanai katram projekta dalībniekam tiks piešķirts attiecīgo nacionālo/reģionālo programmu ietvaros. Projekta Latvijas dalībniekam finansējums ir paredzēts no valsts budžeta apakšprogrammas 70.06.00 “Dalība Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģiju attīstības programmās” finanšu resursiem.

Sīkāka informācija par konkursa nosacījumiem un iesniedzamajiem dokumentiem atrodama Water4All tīmekļa vietnē  www.waterjpi.eu/joint-calls/joint-call-2022-water4all

Water4All tīmekļa vietnē https://water4all2022-submission.mur.gov.it/partnering-offers  ir dota iespēja meklēt sadarbības partnerus savam projekta pieteikumam kā arī ievietot informāciju par savu pieredzi un ekspertīzi.

2022.gada 23.septembrī Water4All organizē vebinaru, lai potenciālajiem projektu pieteicējiem skaidrotu konkursa nosacījumus un projekta pieteikumā iekļaujamo informāciju.

Informācija sekos!    


Kontaktpersonas Latvijas Zinātnes padomē:

Ineta Plikša
Starptautiskās sadarbības programmu projektu departaments
Pētniecības starptautisko programmu nodaļas vecākā eksperte
Tālr.: +371 26443380
E-pasts: ineta.pliksa@lzp.gov.lv

Dace  Tirzīte
Starptautiskās sadarbības programmu projektu departaments
Pētniecības starptautisko programmu nodaļas vecākā eksperte
Tālr.: +371 29644426
E-pasts: dace.tirzite@lzp.gov.lv