EUREKA
Eiropas Patnerības Innovative SMEs/ Eurostars 4.konkurss

2023.gada 10.februārī tika atvērts Eiropas Partnerības Innovative SMEs/ Eurostars 4.konkurss ar projektu iesniegšanas termiņu 2023.gada 13.aprīli plkst. 15.00 pēc Latvijas laika.

Konkurss paredzēts inovatīviem maziem, vidējiem uzņēmumiem jaunu tehnoloģiju, pakalpojumu vai preču izstrādei, kas pēc projekta beigām tiek komercializēts. Projektā var piedalīties arī citi mazie, vidējie uzņēmumi, lielie uzņēmumi un zinātniskie insitūti, universitātes.

Projektā jābūt vismaz diviem nesaistītiem projekta dalībniekiem no divām dažādām Eurostars valstīm (valstu saraksts pieejams šeit). Porjekta dalībnieki ir juridiskas personas – uzņēmumi, zinātniskie institūti, universitātes.

Projekta iesniegšana notiek elektroniski Eureka Project Management Platform.

Uzņēmumi var saņemt līdz 80% valsts atbalstu, savukārt zinātniskie insitūti un universitātes – 100%. Valsts budžeta finansējums katram Latvijas dalībniekam ir līdz 100 000 EUR/gadā.

Sīkāk par konkursu: šeit

Sīkāk par valsts finansējumu: šeit

Kontaktinformācija: