Apvārsnis Eiropa
Eiropas Pētniecības padomes ikgadējā konference, šogad par sabiedrisko zinātni un progresīvo pētniecību

Eiropas Pētniecības padome aicina uz hibrīdformāta konferenci “Citizen Science and Frontier Research” 7.decembrī no 9:00 līdz 15:39 pēc Briseles laika. Konference norisināsies angļu valodā.

Sabiedriskā zinātne attiecas uz darbībām, ko zinātnieki veic sadarbībā vai konsultējoties ar sabiedrību jebkurā pētniecības projekta posmā. Tas var būt sākot ar pilsoņiem un vietējām kopienām, kas fotografē un analizē jaunas polārblāzmas parādības, vāc augļu mušu paraugus lauku apvidos, izmanto ģeogrāfiskās analīzes un vizualizācijas rīkus kopā ar vietējās vides zināšanām vai anotējot izpildītās mūzikas struktūras tiešsaistes platformā.

Sabiedriskajai zinātnei ir svarīga loma sabiedrības iesaistīšanās veicināšanā pētniecībā un reālās pasaules problēmu risināšanā. Pētījumi, kuros iesaistīti iedzīvotāji un ļaujot viņiem gūt plašāku ieskatu zinātniskajā procesā, var radīt lielāku uzticēšanos zinātnei kopumā. Turklāt mūsu vides, veselības, sociālo, ekonomisko un politisko izaicinājumu dēļ zinātniekiem, pilsoņiem, politikas veidotājiem un kopumā plašākam ieinteresēto personu lokam ir jāatrod jauni veidi, kā savstarpēji sadarboties.

Daloties pieredzē un paraugpraksē zinātnes jomās un starp tām, tiks risinātas šādas problēmas, ar kurām saskaras gan zinātnieki, gan iedzīvotāji.

Līdzdalība un motivācija: kādi ir galvenie iemesli, kāpēc zinātnieki sadarbojas ar iedzīvotājiem un iedzīvotāji iesaistās zinātnē? Kā dalībnieki gūst labumu no savas pieredzes? Kādi ir galvenie šķēršļi līdzdalības paplašināšanai?

Iesaistīšanās stratēģijas: kādi ir labākie veidi, kā piesaistīt un uzturēt līdzdalību laika gaitā? Kā var izveidot prakses kopienas, kas veicina iesaistīšanos un mācīšanos? Kāds ir labākais veids, kā apvienot fiziskos un tiešsaistes rīkus/tehnikas?

Kvalitāte un ietekme: kāda veida zināšanas var iegūt un saskaņā ar kādiem standartiem? Vai iesaistīšanās ar pilsoņiem ir veids, kā uzlabot zinātnes kvalitāti vai tikai palielināt zinātnes ietekmi plašākā sabiedrībā? Kāda ir konkrēta ietekme uz zinātnisko praksi un iedzīvotāju ikdienas dzīvi? Kādi ir galvenie pilsoņu zinātnes veicinātāji?

Par to visu šī gada Eiropas Pētniecības padomes ikgadējā konferencē.  Reģistrācija: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ERC_annual_event_2022_Citizen_Science_and_Frontier_Research

Sesijas no rīta notiks ERCEA telpās Briselē, savukārt sarunas pēcpusdienā notiks tikai tiešsaistē. Pilns pasākums tiks straumēts tīmeklī un attiecīgās saites tiks kopīgotas tuvāk datumam.

Informācija par konferenci (programma) : https://erc.europa.eu/news-events/events/erc-annual-event-2022-citizen-science-and-frontier-research?fbclid=IwAR2JQMNCh5YuSnRpbHoYYFzJrgnDtDwD5ItC9UyvF42sAMulH-EFqU9Al38