Apvārsnis Eiropa
EK informācijas diena par dzimumu līdztiesības plāniem

Kā aprakstīts darba programmas “Apvārsnis Eiropa 2021–2022” vispārīgajā pielikumā, tāda dzimumu līdztiesības plāna (GEP) esamība, kas atbilst obligāto prasību kopumam, kļūst par atbilstības kritēriju visām valsts iestādēm, augstākās izglītības iestādēm un pētniecības organizācijām no dalībvalstīm un asociētajām valstīm, kas vēlas piedalīties programmas “Apvārsnis Eiropa” konkursos, kuru iesniegšanas termiņš ir 2022. gadā un turpmāk.

Pētniecības un inovāciju ģenerāldirektorāts ceturtdien, 23. jūnijā, no plkst. 14:30 līdz 16:00 pēc Briseles laika organizē vebināru, kura mērķis ir iepazīstināt organizāciju juridisko personu ieceltos pārstāvjus (LEAR) ar īpašajām prasībām, kas noteiktas Apvārsnis Eiropa dzimumu līdztiesības plāna atbilstības kritērijā, pamatojoties uz Eiropas Komisijas publicētajām vadlīnijām pagājušā gada septembrī, detalizēti aprakstot praktiskos pasākumus, kas jāveic LEAR, izmantojot dalībnieku reģistru, un sniedzot konkrētus organizāciju izstrādāto GEP piemērus.

Darba kārtībā:

14:30 Welcome Jean-Éric PAQUET, DG R&I Director General

14:40 Presentation of the GEP eligibility criterion. Anne PÉPIN, DG R&I Gender Sector

15:00 Presentations of their GEPs by experienced organisations.

Jasminka HASIĆ-TELAVOVIĆ, Professor, Department of Computer Science, Sarajevo School of Science and Technology, Bosnia and Herzegovina

Mathieu ARBOGAST, Project Manager, Mission pour la place des femmes au CNRS, French National Centre for Scientific Research, France

15:30 Q&A session

16:00 End of the meeting

Additional links & documents:

Horizon Europe guidance on gender equality plans
Gender Equality Plans as an eligibility criterion in Horizon Europe

Pasākuma lapa: https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event220623.htm