Eksperti un ekspertu komisijas
Attēls, kurā redzami cilvēki no mugurpuses. Cilvēki sēž telpā, kurā notiek prezentācija vai konference

2023. gada nogalē Latvijas Zinātnes padome (LZP) veica uzaicināto ārvalstu ekspertu aptauju, lai noskaidrotu viņu viedokli par Latvijas Zinātnes padomes organizēto projektu zinātniskās izvērtēšanas procesu, un iespējām to pilnveidot. Tika saņemta 331 atbilde. Pārskatā analizēti tādi ekspertu pieredzes aspekti kā administratīvais process, informācijas sistēma, vērtēšanas process un ekspertu piesaiste. Kopumā eksperti pozitīvi vērtē savu sadarbības pieredzi ar LZP, kā vājāko atzīmējot darbu ar NZDIS elektronisko projektu iesniegšanas un vērtēšanas platformu, bet kā spēcīgāko - LZP darbinieku augsto profesionalitāti.

No 2023. gada 6. decembra līdz 2024. gada 12. janvārim LZP ZEN nodaļa sadarbībā ar PPAN nodaļu veica ārvalstu ekspertu aptauju. Tās mērķis bija noskaidrot uzaicināto ārvalstu ekspertu viedokli par Latvijas Zinātnes padomes organizēto projektu zinātniskās izvērtēšanas procesu, un iespējām to pilnveidot.

  • Pētījuma galvenie uzdevumi: 
    • noskaidrot ekspertu pieredzi sadarbībā ar LZP projektu izvērtēšanas procesa gaitā, ietverot dažādus tā aspektus: vērtēšanas kritērijus, laika ierobežojumus, atlīdzības apjomu, darbu ar informācijas sistēmu un sadarbību ar LZP darbiniekiem;
    • aicināt ekspertus dalīties ar labajiem piemēriem projektu zinātniskajā izvērtēšanā ārvalstīs;
    • apkopot un izvērtēt ekspertu ieteikumus LZP projektu izvērtēšanas uzlabošanai, kas varētu tikt ieviesti turpmāk.

Ar pētījuma rezultātiem un galvenajiem secinājumiem var iepazīties LZP sagatavotajā rezultātu apkopojumā: