Pieredzes stāsti
Elīna Miķelsone: Jaunā pētniece, kas aktualizējusi ideju vadības nozīmi Latvijā

Dr.sc.ing. Elīna Miķelsone ir pētniece, asociētā profesore Banku augstskolā, inovāciju un ideju vadības lektore un konsultante, biedrības Ideju un inovāciju institūts valdes priekšsēdētāja, SIA “Idea Innovation Institute” vadītāja, kas savu doktora grādu ieguvusi 2020.gadā. Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta programmas 4.atlases kārtas ietvaros no 2021.gada februāra līdz 2023.gada janvārim Elīna īsteno savu ar saimniecisko darbību saistīto pētniecības pieteikumu “Ideju vadība”. Šī pētījuma zinātniskais mērķis ir izpētīt ideju vadības kompetenču, ideju vadības veidu izmantojumu, lai veicinātu uzņēmējspēju attīstību.

Ar inovācijām un idejām roku rokā visās dzīves jomās

Jaunās pētnieces visas dzīves jomas pirms pēcdoktorantūras pētniecības pieteikuma īstenošanas uzsākšanas, tā īstenošanas ietvaros un starplaikā ir saistītas ap un ar inovācijām un ideju vadību – akadēmiskā, profesionālā un personīgā līmenī, pastāvīgi papildinot savas zināšanas inovāciju jomā dažādās ārvalstu universitātēs, regulāri uzstājoties dažādās starptautiskās zinātniskās konferencēs un publicējot rakstus zinātniskajos izdevumos. Elīna par inovāciju un ideju vadību vada lekcijas dažādām mērķauditorijām gan skolotājiem, gan skolēniem, gan jaunajiem, gan pieredzes bagātiem uzņēmējiem.

Lekcijas un semināri par inovācijām un radošumu notiek gan akadēmiskā, gan arī neformālā vidē. Elīnas izveidoto aktīvo inovāciju apmācību “Ideju fitness” apguvuši dažādi uzņēmi, t.sk. SIA “TET”, SIA “Evolution Gaming”, SIA “Tele2”, SIA “CirkleK Latvijā”. Pētniece turpina darboties arī Rīgas Tehniskās universitātes Dizaina fabrikā, atbalstot studentus viņu jauno produktu radīšanā. Elīna ne tikai konsultē esošos un topošos uzņēmējus dažādos ar inovāciju saistītos jautājumos, bet arī iesaistās plaša mēroga projektos kā inovāciju un ideju vadības speciālists, t.sk. Horizon 2020, EstLat u.c. uzsaukumos.

Pētījuma rezultāti – dažādi veidi, kā radīt un vadīt idejas

Kā viens no pētījuma rezultātiem tiks prezentēta ideju vadības rokasgrāmata organizācijām, un tā tiks izdota 2022.gada beigās. Šo rokasgrāmatu papildina 2 jaunas ideju vadības metodes un raidieraksts. Šis rezultātu kopums atbalstīs jebkuru organizāciju un/vai iestādi, lai radītu jaunas un uzlabotu jau esošās idejas un norises.

Rokasgrāmatas popularizēšanas ietvaros ir radīta spēle “Ideju cirks”. Šī spēle veidota, izpētot elementus, kas visbiežāk tiek izmantoti ideju ģenerēšanas un attīstību metodēs, apvienojot ar visiem zināmās spēles elementiem.

Spēli “Ideju cirks” var spēlēt gan komandās, gan individuāli, izvēloties esošu vai jaunu produkta ideju, kuru attīstīt, ļaujoties spēles ieteikumiem, kādos virzienos meklēt radošus idejas pagrieziena punktus. “Ideju cirks’’ piemērots gan jau spēcīgām biznesa organizācijām, gan jaunajiem uzņēmējiem, gan tiem, kuri vēlas attīstīt savu radošo domāšanu, piemēram, lai attīstītu kādu novecojušu produktu – jaunā un aizraujošā produktā. Spēle ir pieejam ikvienam bez maksas šeit.

Savukārt raidieraksta “IdejuFit” (sekot tā jaunākajām sērijām iespējams Instagram @idejufit_podcast) īstenošanas ietvaros uz sarunu pievienojas dažādi jaunie uzņēmēji, kuri stāsta par to, kā viņu uzņēmumos tiek vadītas un radītas idejas, bet raidieraksta noslēgumā viesis piedalās nelielā ideju fitnesa nodarbībā, izmēģinot kādu jaunu vai labi pazīstamu ideju vadības metodi.

Tāpat līdz šim pēcdoktorante ir piedalījusies 17 starptautiskajās zinātniskajās konferencēs, publicējusi 14 zinātniskos rakstus un nodaļas tematiskās grāmatās, kā arī papildinājusi savas zināšanas dažādos pētniecības prasmju attīstošos kursos un semināros. Elīna ne tikai iegūst jaunas zināšanas un prasmes, bet ir dalījusies un turpina to darīt arī ar citiem, tas noticis jau 32 pasākumos, uzsākot padziļinātu sadarbību ar 4 uzņēmumiem.

Vēlam Elīnai veiksmīgi turpināt un sekmīgi noslēgt pēcdoktorantūras pētījuma īstenošanu un ar tikpat lielu aizrautību turpināt attīstīt ideju un inovāciju vadības konceptu Latvijā un ārpus tās!

Foto no E.Miķelsones personīgā arhīva