ERA-NET
Sieviete sēž pie datora

ERA-NET CHIST-ERA IV ietvaros 2024.gada 16. janvārī ir atvērts konkurss ar projektu pieteikumu iesniegšanas termiņu 2024.gada 10.aprīlī. Konkursā tiek gaidīti pētniecības projektu pieteikumi šādās tematikās:

  • Multidimensional Geographic Information Systems;
  •  Smart Contracts for Digital Transformation Ecosystems.

Partneru meklēšanas rīks ir pieejams:  https://www.chistera.eu/partner-search-tool/2023

 Informācija par konkursu ir atrodama šādās tīmekļa vietnēs

 Aicinām piedalīties ERA-NET CHIST-ERA IV organizētos semināros, kas notiks š.g. 31.janvārī plkst.14:00 (pēc Briseles laika) un 25.martā plkst. 14:00 (pēc Briseles laika). Semināru ilgums - 45 minūtes. Semināru mērķis ir interesentus informēt par CHIST-ERA IV ietvaros šobrīd atvērto projektu pieteikumu konkursu un sniegt atbildes uz jautājumiem.

Semināros tiks sniegta informācija par CHIST-ERA IV galvenajām darbības iezīmēm, raksturotas konkursa tematikas, sniegtas rekomendācijas projekta pieteikuma sagatavošanai un skaidrota projektu pieteikumu iesniegšanas kārtība. 

Informācija par semināriem un reģistrēšanās veidlapa dalībai atrodama saitē  Call 2023 Info Webinars | CHIST-ERA (chistera.eu) *

* Aizpildot reģistrācijas veidlapu, tajā var uzdot sev interesējošus jautājumus par CHIST-ERA IV 2024.gadā atvērto projektu konkursu, uz kuriem tiks atbildēts semināru norises laikā.

 

Papildu informācija: 

Maija Bundule

Pētniecības starptautisko programmu nodaļas vadītāja

e-pasta adrese: maija.bundule@lzp.gov.lv

telefons: (+371) 26514481