Apvārsnis Eiropa
ES balva dzimumu līdztiesības čempioniem

Šī jaunā balva ir Eiropas Komisijas iniciatīva, kuras mērķis ir izteikt atzinību un godināt izcilos rezultātus, ko akadēmiskās un pētniecības organizācijas ir sasniegušas dzimumu līdztiesības īstenošanā.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2022. gada 13. oktobris pulksten 17.00 (CET).

ES balvas (akadēmiskajiem) dzimumu līdztiesības čempionu mērķis ir:

  1. papildināt un palielināt prasību augstākās izglītības un pētniecības organizācijām, kas piesakās pamatprogrammai “Apvārsnis Eiropa”, ieviest dzimumu līdztiesības plānu (GEP) kā atbilstības kritēriju,
  2. būt instrumentam, ar ko veicināt iekļaujošus dzimumu līdztiesības plānus un politikas virzienus saistībā ar jauno Eiropas Pētniecības telpas (EPT) politikas programmu,
  3. darboties kā veicinātājam universitāšu pārveides programmai, kas noteikta jaunajā EPT, un saskaņā ar jauno Eiropas universitāšu stratēģiju,

Balvas mērķis ir arī palielināt sabiedrības izpratni par to, cik svarīgi ir risināt dzimumu līdztiesības jautājumu akadēmiskajās un pētniecības organizācijās, izmantojot institucionālas pārmaiņas, un stimulēt augstu apņemšanos īstenot iekļaujošus dzimumu līdztiesības plānus.

Ar šo balvu tiks izveidota čempionu kopiena, kas var iedvesmot citas akadēmiskās un pētniecības organizācijas pašām kļūt par dzimumu līdztiesības čempioniem.

Ir 3 balvu kategorijas:

Ilgtspējīgas dzimumu līdztiesības čempioni

Organizācijas, kas, īstenojot savu dzimumu līdztiesības plānu, var demonstrēt nozīmīgus un noturīgus darbības rādītājus un augstu sasniegumu līmeni.

Jaunpienācēju dzimumu līdztiesības čempioni

Organizācijas, kas nesen sākušas īstenot dzimumu līdztiesības plānu un var parādīt vislielāko progresu tā īstenošanā un sasniegtos rezultātus.

Iekļaujoši dzimumu līdztiesības čempioni

Organizācijas, kas ir izstrādājušas visnovatoriskāko iekļaujošāko dzimumu līdztiesības plānu, pievēršoties krustpunktiem ar citām sociālajām kategorijām, piemēram, etnisko piederību, sociālo izcelsmi, seksuālo orientāciju un dzimumidentitāti (LGBTI+) vai invaliditāti.

Katrs balvas ieguvējs saņems €100 000.

Vairāk informācijas: https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/prizes/eu-award-gender-equality-champions_en