FLPP Jaunumi
FLPP Zinātnisko pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas BUJ

2021.gada 19. maijā norisinājās Latvijas Zinātnes padomes (turpmāk – LZP) rīkotais informatīvais tiešsaistes seminārs fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu (turpmāk – FLPP)  īstenotājiem par vidusposma un noslēguma zinātnisko pārskatu iesniegšanu. Seminārs pulcēja vairāk kā 200 projektos iesaistītās personas – projektu vadītājus, dalībniekus, kā arī zinātnisko institūciju administratīvos darbiniekus.

Semināru ar uzrunu un ieskatu zinātnisko un finanšu pārskatu iesniegšanas laika grafikā sniedza LZP Ekspertīzes un analītikas nodaļas vadītājs Ingmārs Kreišmanis. Praktiskus padomus zinātnisko pārskatu sagatavošanā sniedza Ekspertīzes un analītikas nodaļas vecākā eksperte Ieva Briede. Par procesu, kā apkopot rezultātus un tos iesniegt stāstīja Ekspertīzes un analītikas nodaļas eksperts Valters Vētra, savukārt administratīvajos jautājumos ieskatu sniedza Valsts budžeta finansējamo programmu nodaļas vecākā eksperte Ilze Kārkliņa. Ar projektu rezultātu komunikācijas aktivitātēm, ko piedāvā LZP, iepazīstināja LZP vecākā konsultante sabiedrisko attiecību jautājumos Laura Bužinska. Seminārs tika noslēgts ar jautājumu un atbilžu sesiju.

Ja ir radušies vēl jautājumi, droši rakstiet tos uz e-pasta adresi flpp@lzp.gov.lv.