FLPP Jaunumi
Fundamentālo un lietišķo pētījumu 2021. gada atklātā konkursa projektu iesniegumu pārskats

2021. gada 10. septembrī noslēdzās Latvijas Zinātnes padomes (LZP) fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu (FLPP) 2021. gada atklātā konkursa projektu iesniegumu iesniegšana. Tika saņemti 579 projektu iesniegumi, kas ir augstākais saņemto iesniegumu skaits LZP FLPP konkursos kopš 2018. gada.

Projektu iesniegumi tika saņemti visās zinātņu nozarēs, kā arī visos prioritārajos virzienos. 358 projektu iesniegumos norādīts viens prioritārais virziens, 144 – divi, 63 – trīs, 11 – četri, 2 – pieci, bet vienā iesniegumā pat 6 virzieni. Vidējais norādīto prioritāro virzienu skaits – 1,55, augstākais Lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnes – 1,91, zemākais Medicīnas un veselības zinātnes – 1,19. Projektu iesniegumus iesniedza 34 Latvijas zinātniskās institūcijas, no kurām divas institūcijas ar vienīgo statusu – projekta partneris.

Kopā 579 iesniegumos projektu realizācijai pieprasīts finansējums 172 380 268,50 EUR apjomā, no kuriem 156 709 335,00 EUR ir tiešās izmaksas un 15 670 933,50 EUR jeb 10% no tiešajām izmaksām ir netiešās izmaksas. Vidējā viena projekta paredzētā realizācijas izmaksa – 297 721 EUR.