FLPP Jaunumi
Fundamentālo un lietišķo pētījumu 2022. gada atklātā konkursa projektu iesniegumu pārskats

Šī gada 25. augustā noslēdzās Latvijas Zinātnes padomes (LZP) Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu (FLPP) 2022. gada atklātā konkursa projektu pieteikumu iesniegšana. Tika saņemti 600 projektu iesniegumi, kas ir augstākais saņemto iesniegumu skaits LZP FLPP konkursu vēsturē.

Projektu iesniegumi tika saņemti visās zinātņu nozarēs, norādot tās gan kā pamata, gan kā papildus zinātņu nozares. Lielākais projektu pieteikumu skaits ir “Inženierzinātnēs un tehnoloģijās”- 197, kam seko “Dabaszinātnes” ar 148 pieteikumiem.

Projektu iesniegumi tika saņemti  visos prioritārajos virzienos, visvairāk “Tehnoloģijas, materiāli un inženiersistēmas produktu un procesu pievienotās vērtības palielināšanai un kiberdrošībai”- 260 un “Sabiedrības veselība”- 160 iesniegumu. Projektu iesniegumi tika saņemti arī visās RIS3 viedās specializācijas jomās, visvairāk “Viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas” – 222 un “Biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģijas” -163 projektu iesniegumi.

Projektu iesniegumus iesniedza 34 Latvijas zinātniskās institūcijas. Kopā 600 iesniegumos projektu realizācijai pieprasīts finansējums 179 372 256 EUR (2021. gada konkursā 172 380 269 EUR ). Vidējā viena projekta paredzētā realizācijas izmaksa – 298 954 EUR, zemākā paredzētā summa viena projekta realizācijai – 199 998 EUR, bet 580 iesniegumos paredzēta maksimālā (300 000 EUR) pieļaujamā vai tuva tai summa.

Detalizēts  2022. gada atklātā konkursa projektu iesniegumu pārskats pieejams